Copyright 2020

Symbolicznym przecięciem wstęgi, pod koniec maja została otwarta wytwórnia pasz De Heus w Mieścisku k. Gniezna (woj. wielkopolskie). To pierwsza fabryka w kraju, gdzie wybudowano specjalistyczną linię technologiczną do produkcji pasz dla stad prarodzicielskich brojlerów kurzych i indyczych.

 

Alina Rachwał
Poznań

 

Dojrzewaniem płciowym nazywamy szereg dynamicznych, wielokierunkowych przemian zachodzących w organizmie, inicjowanych i sterowanych czynnością hormonalną przysadki mózgowej i gonad, a zmierzających do osiągnięcia zdolności rozmnażania się, czyli dojrzałości płciowej.

 

Lek. wet. inż. Wojciech Grudzień
Olsztyn

 

Obecnie bardzo dużo mówi się o wzroście potencjału genetycznego brojlerów kurzych czy indyków, o spadku czasu tuczu i FCR oraz o wzroście średniej masy końcowej. Prognozuje się nawet, iż osiągnięty zostanie poziom 2 kg żywej masy brojlera w 22 dniu tuczu. Należy jednak pamiętać, iż genotyp nie tylko daje możliwości, ale i je ogranicza.

 

Piotr Lisiecki

 

Jeszcze nim wszyscy stracili głowę dla Mistrzostw Europy w piłkę kopaną, przyjaciele i współpracownicy Hubbard Polska zgromadzili się w przepięknym Pałacu Ossolińskich w Sterdyni. 16-18 maja 2012 miało tam miejsce już XIX Sympozjum Drobiarskie.

 

Anna Wilkanowska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

W każdej dziedzinie, czy to w przemyśle wytwórczym, przemysłowym, czy rolnym producenci dążą do uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. W hodowli zwierząt jest to możliwe poprzez odpowiednie żywienie, ale również zapewnienie hodowanym zwierzętom możliwie najkorzystniejszych warunków bytowania.

 

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

 

Podstawą zapobiegania chorobom na fermach hodowlanych jest program bioasekuracji (bioochrony), na który składa się czyszczenie i odkażanie fermy przed rozpoczęciem każdego cyklu produkcyjnego. Jest to forma zapobiegania „przenikaniu” czynników chorobotwórczych ze środowiska otaczającego fermę (głównie bakterii), a tym samym eksplozji chorób w stadzie ptaków. Mikroorganizmy chorobotwórcze ze środowiska zewnętrznego mogą być wprowadzane wieloma drogami na teren fermy:

 

Bartosz Korytkowski
Bydgoszcz

 

Dla hodowców drobiu choroby pasożytnicze stanowią ogromny problem. Straty spowodowane pasożytami mogą być bardzo duże, jako że mogą one być przyczyną wielu chorób, a tym samym pogarszać w dużej mierze wyniki produkcyjne, a nawet mogą powodować upadki ptaków. O chorobotwórczości pasożytów w ogromnej mierze decydują osobnicze właściwości ich żywiciela, m. in. wiek, stan zdrowia, płeć, kondycja uwarunkowana prawidłowym żywieniem, mikroklimat pomieszczenia oraz stopień adaptacji do pasożyta. Niebezpieczne ogniska parazytoz drobiu na szczęście pojawiają się obecnie sporadycznie, ale wówczas pasożyty zyskują duży potencjał ekspansywny.

 

Agnieszka Misiura
Lublin

 

Magazynowanie ziarna jest jedną z ważniejszych operacji technologicznych. Z tego powodu należy stworzyć jak najlepsze warunki przechowywania, aby uzyskać wysoką jakość i przydatność konsumpcyjną oraz paszową ziarna.

 


FarmOnline

 

SKOV – Klimat dla wzrostu

Od ponad 40 lat systemy i rozwiązania firmy SKOV zapewniają zwierzętom optymalne warunki klimatyczne, umożliwiające ich prawidłowy rozwój i gwarantujące najwyższy możliwy poziom produktywności hodowli. Systemy wentylacyjne SKOV każdego dnia zapewniają wentylację dla milionów zwierząt na całym świecie.
Systemy wentylacji SKOV są instalowane na całym świecie. Dysponujemy systemami dostosowanymi do różnych warunków klimatycznych. Tworzymy klimat dla wzrostu, niezależnie od tego, gdzie nasi klienci i partnerzy prowadzą swoją działalność.

 

f t g