Copyright 2020

Bartosz Korytkowski
Bydgoszcz

 

Dla hodowców drobiu choroby pasożytnicze stanowią ogromny problem. Straty spowodowane pasożytami mogą być bardzo duże, jako że mogą one być przyczyną wielu chorób, a tym samym pogarszać w dużej mierze wyniki produkcyjne, a nawet mogą powodować upadki ptaków. O chorobotwórczości pasożytów w ogromnej mierze decydują osobnicze właściwości ich żywiciela, m. in. wiek, stan zdrowia, płeć, kondycja uwarunkowana prawidłowym żywieniem, mikroklimat pomieszczenia oraz stopień adaptacji do pasożyta. Niebezpieczne ogniska parazytoz drobiu na szczęście pojawiają się obecnie sporadycznie, ale wówczas pasożyty zyskują duży potencjał ekspansywny.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g