Copyright 2020

Stanisław Wężyk  Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz 

Ryszard Gilewski  AVICONS

 

Obowiązująca od dnia 01.01.2012 r. Dyrektywa 1999/74/UE, określająca warunki uzyskania w chowie kur nieśnych wysokiego dobrostanu, wymusza na producentach oraz na pakowniach i sortowniach jaj, konieczność wyraźnego deklarowania systemu ich pozyskiwania.

 

Henryka Korytkowska

UTP Bydgoszcz

 

 

Wątroba pełni wiele bardzo istotnych funkcji. Bez tych czynności życie organizmu byłoby niemożliwe. Do wątroby dochodzą rozgałęzienia żyły wrotnej, które doprowadzają do niej krew z jelit i śledziony, tak więc tym samym stanowi ona filtr dla związków potencjalnie niebezpiecznych, które po rozpoznaniu wiąże i wydala różnymi drogami.

 

Jan Wnęk 

PWSZ Krosno

 

Jan Gordziałkowski (1862-1944) zaliczany bywa do najwybitniejszych polskich znawców medycyny weterynaryjnej. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 roku dokładał wytężonych starań mających na celu odbudowę hodowli zwierząt. Po utworzeniu Wydziału Weterynaryjnego na Uniwersytecie Warszawskim został pierwszym jego dziekanem. Jako profesor chorób zakaźnych zwierząt domowych prowadził owocne badania nad występowaniem epizootii. Dzielił się z czytelnikami swą wiedzą poprzez słowo pisane, publikując wyczerpujące prace książkowe1.

 

Powstające oczyszczalnie ścieków, zbiorniki retencyjne czy tak przydatne biogazownie rolnicze przyczyniają się do dbałości o środowisko naturalne. Mało kto zastanawia się jednak nad konstrukcją tych zakładów. Co więcej, niewiele wiemy o budowie poszczególnych elementów wpływających na skuteczną działalność przedsiębiorstw. Firma Wolf System dostarcza zbiorniki żelbetowe budowane w oparciu o opatentowany system szalunku. Doskonała jakość, a także zastosowanie zbiorników w najtrudniejszych warunkach sprawia, że firma Wolf System Sp. z o.o. rokrocznie prowadzi około 6000 tego typu inwestycji w kraju i za granicą.

 

f t g