Copyright 2019

Pisząc o Hubbardzie, nie należy zapominać, że jest on częścią wielkiej rodziny zajmującej się reprodukcją wielu gatunków zwierząt gospodarskich – Grupy Grimaud. Połączony z nią na wielu poziomach, od zarządzania do R&D (genetyka), czerpie korzyści płynące z przynależności do wielkiego, światowego  projektu. Jednak, podobnie jak każda komórka znajdująca się pod wspólną banderą Grimaud, ma swoje obowiązki i cele, które stara się realizować.

Już po zamknięciu poprzedniego numeru miały miejsce dwie bardzo udane imprezy dla drobiarzy, w dwóch przeciwległych krańcach Polski. Jedna z nich jest już „pełnoletnia”, druga dopiero raczkuje, ale dobrze rokuje na przyszłość.

Katarzyna Markowska

 

 

Już po raz drugi firma BioPoint zorganizowała Kongres Praktyki Terenowej. Wtegorocznej edycji wiele uwagi poświęcono zaburzeniom termoregulacji oraz patologii układu krążenia.

Bartosz Korytkowski; Bydgoszcz

 

 

Kury rodzimych ras przystosowane są do bytowania na wolnych wybiegach, w przeciwieństwie do wysokowydajnych mieszańców towarowych, wymagających komfortowych warunków środowiska. W praktyce panuje przekonanie, że najlepsza jakość i przydatność do przechowalnictwa charakteryzuje jaja zniesione przez nioski chowane systemem wolno wybiegowym.

Anna Wilkanowska; Uniwersytet w Molise (Włochy)

 

 

Branża drobiarska jest najbardziej dynamicznie rozwijającym się sektoremw przemyślemięsnym.WPolsce cechuje się ona szybszym niż w innych działach produkcji zwierzęcej postępem technologicznym, który był zapoczątkowany transformacją przetwórstwa drobiowego, z drobnotowarowego gospodarstwa rolnego do wyspecjalizowanej fermy o charakterze przemysłowym.

Katarzyna Jankowska; PAN

 

 

Ważnymwskaźnikiemjakości ziarna zbóż, produktów spożywczych oraz paszy jest obecność w nich mikotoksyn o działaniu silnie toksycznym względemorganizmu zarówno człowieka jak i zwierząt (zootoksyna).Mikotoksyny przyczyniają się do hamowania wzrostu oraz metabolizmu roślin (fitotoksyna). Są metabolitami grzybów (pleśni) o nitkowatej grzybni, na której wytwarzają się zarodniki konidialne (rodzaj zarodników grzybów powstających w wyniku rozmnażania bezpłciowego) oraz zarodniki generatywne (płciowe) o rozmiarach od kilku do kilkudziesięciu mikrometrów (μm).

Tadeusz Barowicz, Mariusz Pietras, Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

 

Grzyby są roślinami wszechobecnymi, pełniącymi pożyteczną rolę w przyrodzie w odzyskiwaniu składników odżywczych z rozkładającej się materii organicznej. Mogą funkcjonować zarówno jako organizmy saprofityczne, jak również pasożytnicze, wspomagające lub hamujące wzrost i rozwój roślin. Niektóre z nich wytwarzają trujące substancje, zwane mikotoksynami. Mikotoksyny, produkty wtórnego metabolizmu grzybów stanowią zanieczyszczenia surowców i produktów przemysłu spożywczego oraz pasz. Grzyby toksynotwórczej można spotkać na całym świecie. Szacuje się, że około 25% światowej produkcji zbóż jest zainfekowana toksynami grzybowymi.

Alina Rachwał, Poznań

 

 

Dodatki paszowe stosuje się w celu poprawienia wykorzystania składników pokarmowych paszy, polepszenia stanu zdrowia zwierząt, zwiększenia tempa wzrostu kurcząt brojlerów lub poprawy nieśności. Ułatwiają proces granulacji i ograniczają pylistość paszy. Podnoszą też smakowitość karmy lub przyczyniają się do efektownego zabarwienia żółtka jaj albo skóry kurcząt.

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Składniki odżywcze przeznaczone dla rozwoju embrionu od początku jego rozwoju zgromadzone są w jajku. Ich poziom musi wystarczyć tworzącemu się osobnikowi w całym procesie embriogenezy, gdyż nie ma możliwości uzupełnienia ewentualnych braków.Wwarunkach prawidłowej inkubacji treść jaja powinna być wystarczająca do normalnego rozwoju zarodka. Jednakże mogą zaistnieć komplikacje, w wyniku których zarodki obumierają lub dają początek późniejszym deformacjom piskląt. Przyczyn takich sytuacji jest wiele, jedna z nich to nieodpowiednie żywienie stad rodzicielskich.