Copyright 2017

Jednym z wyróżników kulturowych każdego kraju, niezależnie od szerokości geograficznej, są specyficzne produkty żywnościowe wytwarzane na jego terytorium. Produkcja żywności opartej o lokalne surowce roślinne lub zwierzęce, wykorzystująca metody tradycyjne, jest najczęściej o wiele bardziej pracochłonna, a same produkty żywnościowe znacznie droższe. Jednakże wzrastająca świadomość oddziaływania żywności na stan zdrowia ludzkiego, jak i chęć poznania nowych lub zapomnianych smaków sprawia, że lokalne produkty cieszą się coraz większą popularnością.

 

Magdalena Zawacka
Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie