przejdź
Portal Hodowcy - Hodowla i Chów Trzody Chlewnej


Hodowca Trzody Chlewnej 5-6/2014 PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   
Adres redakcji:
Pro Agricola Sp. z o.o.
11-036 Gietrzwałd

Naglady, ul. Wiejska 3

Redakcja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo - 16.oo
tel. (89) 512 35 13, -14
tel/fax (89) 512 35 15


Dostęp do artykułów na portalu 6 miesięcy po publikacji wersji papierowej.

Tymczasem zapraszamy do zakupu prenumeraty. 

Prenumeratorzy otrzymują kolejne numery wysyłkowo, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym momencie. Dopiero po wpłacie na konto wydawcy rozpocznie się realizacja zamówienia.

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek:

Pro Agricola Sp. z o.o.
Warmiński Bank Spółdzielczy Jonkowo o/Gietrzwałd

10 8857 1067 3001 0009 8179 0001


Artykuł
HTCH
Prenumerata dwumiesięcznika Hodowca Trzody Chlewnej + prezent dla nowych prenumeratorów: Segregator
Cena jednostkowa
50.00 zł
Ilość
Rabat
Nie jestem studentem Jestem studentem 50% rabat 
Krajowe źródła białka w paszy dla świń PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązuje znowelizowana ustawa o paszach. Nowe przepisy umożliwiają w kolejnych latach – do 1 stycznia 2017 r. – wykorzystywanie w żywieniu zwierząt pasz genetycznie zmodyfikowanych. Ponadto nadal obowiązujący od 1 listopada 2003 r. zakaz stosowania w Polsce mączek mięsno-kostnych – źródła wartościowego białka w produkcji pasz dla zwierząt – spowodował wzrost zapotrzebowania na wysokobiałkowe pasze pochodzenia roślinnego. W krajowym bilansie paszowym zapotrzebowanie na białko wynosi około 1 mln ton/rok, które w znacznym stopniu (0,8 mln ton) pokrywa importowana poekstrakcyjna śruta sojowa. Około 98% dostępnej na rynku śruty sojowej stanowi zmodyfikowana genetycznie linia odporna na preparat chemiczny glifosat zawarty w preparacie Roundap Ready, stosowanym w uprawie soi do zwalczania chwastów. Sytuacja ta powoduje intensywny wzrost zapotrzebowania na krajowe materiały paszowe pochodzenia roślinnego.

 

Wioletta Biel, Eugenia Jacyno
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,
Żywienia Zwierząt i Żywności, ZUT w Szczecinie

 
Stres cieplny trzody chlewnej PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

W okresie upałów letnich wysokie temperatury powodują zaburzenia w procesie termoregulacji u świń. Wzrost temperatury w chlewni może wywoływać stan hipertermii, określany jako zjawisko stresu cieplnego. Stres cieplny powoduje u zwierząt pobudzenie nerwowe, zaburzenia stanu ogólnego: zwiększenie częstości oddechów, podwyższenie ciśnienia krwi, wzrost ciepłoty ciała oraz hiperglikemię. Prowadzi ponadto do spadku produkcyjności oraz zaburzeń rozrodczości zwierząt, a w skrajnych przypadkach do upadków zwierząt.

 

Katarzyna Piotrowska
PAN Olsztyn

 
Energooszczędność w chlewni PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Drożejące nośniki energii oraz zwiększające się wymogi w hodowli trzody chlewnej stają się coraz ważniejszym kryterium już na etapie planowania budowy, bądź modernizacji istniejących obiektów hodowlanych.

Tags: artykuł promocyjny

 
Konieczne jest prowadzenie rachunku ekonomicznego w stadzie loch PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Produkcja trzody chlewnej charakteryzuje się dużą zmiennością, tzn. że wielkość pogłowia i produkcji podlegają dużym wahaniom. Każdemu producentowi trzody chlewnej dobrze znane jest pojęcie „cyklu świńskiego”. Wzrost popytu powoduje podniesienie cen wieprzowiny i tym samym zwiększenie produkcji. Następnie dochodzi do wzrostu podaży wieprzowiny na rynku i obniżenia zapotrzebowania, co wpływa na spadek cen oraz zmniejszenie opłacalności produkcji i w rezultacie jej ograniczanie. Przewidywanie tych zmian nie jest łatwe i wiąże się ściśle z plonami zbóż i ceną pasz oraz innymi sytuacjami nieprzewidywalnymi, chociażby takimi jak w ostatnich miesiącach załamanie jakie nastąpiło na rynku wieprzowiny wywołane zanotowaniem jedynie dwóch przypadków afrykańskiego pomoru świń (ASF) u martwych dzików, które znaleziono kilkaset metrów od granicy Polski z Białorusią.

 

Krzysztof Karpiesiuk
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej,
Wydział Bioinżynierii Zwierząt, UWM w Olsztynie

 
Wieloletni Program Ministerialny – szansą dla roślin strączkowych PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Od wielu lat toczy się dyskusja nad możliwością zwiększenia wykorzystania rodzimych źródeł białka roślinnego w żywieniu zwierząt. Polska obecnie dla zaspokojenia swoich potrzeb białkowych, importuje około 2 mln ton poekstrakcyjnej śruty sojowej (PŚS) pochodzącej z nasion uzyskanych z roślin genetycznie modyfikowanych (GMO). Stale rosnąca potrzeba zabezpieczenia źródeł surowca do produkcji pasz na wypadek nieprzewidywalnych zapaści w globalnym handlu produktami rolno-spożywczymi oraz nieuzasadniona niechęć do produktów GMO wśród konsumentów, wymagają znalezienia zastępczych, wysokobiałkowych surowców paszowych, porównywalnych do PŚS pod względem odżywczym i ekonomicznym.

 

Anita Zaworska, Marcin Hejdysz
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
fotografie: Anita Zaworska

 
Ogrzewanie domu z budynku inwentarskiego PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Wzrastające ceny energii i nagłe przerwy w dostarczaniu prądu zmuszają do poszukiwania alternatywnych rozwiązań pozyskiwania energii w domu i na fermie. Producenci rolni mają ogromną przewagę nad „cywilnymi” mieszkańcami miast, gdyż w odróżnieniu od nich, rolnicy posiadają zazwyczaj duży obszar przy domu i budynkach inwentarskich do zagospodarowania oraz dysponują znacznym potencjałem energetycznym w obrębie swego gospodarstwa.

 

Robert Szulc
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy Oddział w Poznaniu
Artur Panas
Grasant

 
Aromabiotic-MCFA Kwasy z wartością dodaną dla świń PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Od początku poszukiwań alternatywy dla antybiotykowych stymulatorów wzrostu, ponad 10 lat temu, firma Nuscience (poprzednio Vitamex) przodowała w dziedzinie zastosowania Średniołańcuchowych Kwasów Tłuszczowych (MCFA).

 
Hodowla i chów świń rasy puławskiej w gospodarstwach rodzinnych PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Świnie rasy puławskiej należą obecnie do ras krajowych objętych hodowlą zachowawczą. Są uznawane za najstarszą polską rasę a jej hodowla trwa nieprzerwanie od ponad 85 lat (tab. 1).

 

Marek Babicz1, Zbigniew Bajda2, Kinga Kropiwiec1, Marcin Hałabis1
1Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
2Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”

 
Kulawizny loch – jedną z przyczyn brakowania loch PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Brakowanie z powodu występowania patologicznych zmian w układzie ruchu loch jest zjawiskiem nieprzewidzialnym, szczególnie w fermach wielkostadnych o bezściółkowym systemie ich utrzymania. O skali problemu stwierdzanych kulawiz mogliśmy się przekonać w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia podczas zasiedlania w naszym kraju pierwszych ferm przemysłowego tuczu loszkami ras: wielkiej białej polskiej i polskiej białej zwisłouchej. Loszki wsadowe pochodzące z hodowli zarodowej trafiły wówczas do zupełnie odmiennych warunków utrzymania i żywienia w porównaniu do miejsc, z których pochodziły.

 

Paweł Gajewczyk
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 54