Reklama
Portal Hodowcy - Hodowla i Chów Trzody Chlewnej


Hodowca Trzody Chlewnej 3-4/2015 PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Administrator   

W numerze:

1. Rola witamin w żywieniu świń – cz. 2

2. Zespół chorobowy układu oddechowego – skutki ekonomiczne

3. Monitorowanie stada świń jest niezbędne

4. Kondycja lochy a liczba odchowanych prosiąt

5. Polska hodowla trzody chlewnej - Stan obecny

6. Mikroklimat w chlewni

7. Szczepionki „skrojone“ namiarę – czyli rzecz o autoszczepionkach

8. BIOMIN FORUM– dobrze zbilansowane aktualne i przyszłe wyzwania w produkcji zwierzęcej

9. Attapulgit: unikalnyminerał na lepsze trawienie

10. Otwarcie chlewni pana Radosława Brzozowskiego wyposażanej przez TerraExim-Agroimpex

 

Cena rocznej prenumeraty dwumiesięcznika Hodowca Trzody Chelwnej: 50 zł

Wpłaty prosimy kierować na:

Pro Agricola Sp. z o.o., ul. Puławska 39 lok. 30, 02-508 Warszawa

10 8857 1067 3001 0009 8179 0001

 

Dla nowych prenumeratorów w prezencie: segregator to archiwizowania czasopsim oraz Poradnik dla producentów prosiąt "O Rozrodzie świń i nie tylko"!

 

Zamówienia: http://www.portalhodowcy.pl/sklepik/prenumerata

 
Hodowca Trzody Chlewnej 9-10/2014 PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   
Adres redakcji:
Pro Agricola Sp. z o.o.
11-036 Gietrzwałd

Naglady, ul. Wiejska 3

Redakcja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo - 16.oo
tel. (89) 512 35 13, -14
tel/fax (89) 512 35 15


Dostęp do artykułów na portalu 6 miesięcy po publikacji wersji papierowej.

Tymczasem zapraszamy do zakupu prenumeraty. 

Prenumeratorzy otrzymują kolejne numery wysyłkowo, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym momencie. Dopiero po wpłacie na konto wydawcy rozpocznie się realizacja zamówienia.

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek:

Pro Agricola Sp. z o.o.
Warmiński Bank Spółdzielczy Jonkowo o/Gietrzwałd

10 8857 1067 3001 0009 8179 0001


 

Artykuł
HTCH
Prenumerata dwumiesięcznika Hodowca Trzody Chlewnej + prezent dla nowych prenumeratorów: Segregator
Cena jednostkowa
50.00 zł
Ilość
Rabat
Nie jestem studentem Jestem studentem 50% rabat 
Zalety żywienia na mokro PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Obecnie w chowie świń wyróżnia się dwa systemy żywienia: paszami suchymi oraz żywienie na mokro. W pierwszym systemie stosowane są tzn. pasze suche rozdrobnione (sypkie) oraz pasze granulowane. Zalety jakie cechują żywienie na sucho to łatwość przygotowania, przechowywania i dozowania, możliwość gromadzenia zapasów paszy, małe zużycie wody.

 

Agnieszka Misiura, Tomasz Misiura
Lublin

 
Siła drzemiąca w naturze PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Ryzyko obecności pozostałości antybiotyków w mleku i mięsie oraz ich szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka doprowadziły do wprowadzenia w 2006 r. w krajach Unii Europejskiej zakazu stosowania antybiotyków w paszach dla zwierząt. Stosowanie przez lata stymulatorów wzrostu, jako dodatku do pasz dla zwierząt gospodarskich, spowodowało uodpornienie się wielu patogenów na leki. Coraz częściej także zwraca się uwagę na pochodzenie i jakość żywności. Świadomość zagrożeń rośnie, wynikających ze stosowania środków chemicznych w rolnictwie oraz szkodliwości ich pozostałości w produktach spożywczych. Rośnie także popyt na produkty ekologiczne i tradycyjnie wytwarzane. Spowodowało to wzrost zainteresowania alternatywnymi stymulatorami wzrostu oraz wykorzystaniem ziół w profilaktyce i leczeniu zwierząt.

 

Wioletta Biel
Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, Żywienia Zwierząt i Żywności, ZUT w Szczecinie

 
Gdy prosiętom brakuje wody PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Ilość wody jaką świnie pobierają związana jest z jej zawartością w ciele i jest uzależniona m. in. od takich czynników jak: masy ciała, temperatury otoczenia, stanu fizjologicznego, składu i rodzaju skarmianej paszy (m. in. od zawartości soli mineralnych w mieszance), pory dnia, rasy, a w przypadku prosiąt nawet rodzaju poidła z jakiego pobierają wodę. Istotnym czynnikiem kształtującym na pobranie wody u świń jest również ich stan zdrowia.

 

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka
Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

 
Właściwości technologiczne mięsa wieprzowego PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Produkcja trzody chlewnej od wielu lat jest najważniejszą gałęzią produkcji polskiego rolnictwa. W 2000 roku stanowiła 37,6% towarowej produkcji zwierzęcej i 23,5% towarowej produkcji rolniczej. Przewyższała trzykrotnie produkcję drobiu, a o 17% wartość produkcji mleka. Istotnym faktem jest również to, iż w ostatnich latach odnotowano wzrost importu wieprzowiny, który w 2012 roku wyniósł ok. 576 tys. ton i w znacznej mierze przewyższał on eksport (ok. 362 tys. ton). Spożycie wieprzowiny w Polsce utrzymuje się na stosunkowo wyrównanym poziomie, a prognozy na kolejne lata nie przewidują jej drastycznego spadku.

 

Artur Mazurowski
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

 
Bezwzględna walka z gryzoniami PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Bezwzględna walka z gryzoniami, w tym podejmowanie działań mających na celu zapobieganie osiedlaniu się tych zwierząt w gospodarstwie jest podstawowym zabiegiem prowadzącym do zapewnienia higienicznego miejsca produkcji oraz bezpieczeństwa dla przebywających na fermie zwierząt i ludzi.

 

Bartosz Korytkowski
Bydgoszcz

 
Właściwe warunki dla transportu warchlaków PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Obserwując krajowy rynek trzody chlewnej można stwierdzić bezsprzecznie, iż w ostatnich latach uległ on znacznej zmianie. Chociaż spożycie mięsa wieprzowego oraz podrobów utrzymuje się na podobnym poziomie, zmniejszyło się jednak pogłowie świń oraz liczba utrzymywanych loch. Ale jak to możliwe? „Uzupełnianie” liczby zwierząt przeznaczonych do tuczu odbywa się w cyklu otwartym.

 

Katarzyna Jankowska
PAN Olsztyn

 
Postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań zakładów chowu lub hodowli zwierząt PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Planując rozpoczęcie działalności związanej z chowem lub hodowlą bydła, należy wziąć pod uwagę, czy przedsięwzięcie będzie oddziaływać na środowisko oraz w jakim stopniu. Inwestycje, które mogą oddziaływać na środowisko wymagają uzyskania tzw. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Decyzja, ta wymagana jest m.in. przed uzyskaniem: pozwolenia na budowę, zatwierdzenia projektu budowlanego, pozwolenia na wznowienie robót i pozwolenia wodno-prawnego. W zależności od rodzaju przedsięwzięcia, procedura uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach może przebiegać w różny sposób.

 

Agnieszka Wiecka
Rigel Sp. z o.o.

 
Obecna krajowa produkcja świń nie napawa optymizmem PDF Drukuj Email
Hodowca Trzody Chlewnej
Wpisany przez Elżbieta Biedrzycka   

Sytuacja, jaka ma miejsce obecnie w produkcji tuczników w naszym kraju, budzi wiele obaw. Stan pogłowia świń, oscylujący w granicach 11 mln uznawany jest przez niektórych jako wystarczający. Jednak analiza struktury obecnego pogłowia w kraju budzi niepokój. Z publikowanych wyników przez ZHPTCH Polsus (Blicharski, 2014) dowiadujemy się, że prosięta i warchlaki stanowią aż 55% całego pogłowia (świnie od 21 do 50 kg). Taki stan rzeczy, który nigdy nie miał miejsca od wielu lat w Polsce, świadczy o masowym zakupie materiału do tuczu z zagranicy. Przy dalszym pozbywaniu się loch zachodzi obawa przed całkowitym uzależnieniem od sprowadzania warchlaków do tuczu z zagranicy.

 

Paweł Gajewczyk
Instytut Hodowli Zwierząt, UP we Wrocławiu

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 56