Copyright 2019

Hodowca Trzody Chlewnej

prosiaczekChirurgiczna kastracja samców prosiąt bez znieczulenia będzie zakazana w Niemczech począwszy od stycznia 2019 roku. Federalny minister rolnictwa przedstawił możliwe alternatywy.

Niemieckie Ministerstwo Rolnictwa wskazuje sektorowi produkcji trzody chlewnej trzy alternatywy dla kastracji chirurgicznej bez znieczulenia, które będą mogły być wykorzystywane od 2019 roku: kastrację chirurgiczną w znieczuleniu, immunokastrację i odchów młodych knurów. Każdy z wymienionych sposobów jest właściwy
z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa i ochrony konsumentów i powinny być one traktowane jako równorzędnie akceptowalne na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego.

Niemiecki przemysł przetwórczy mięsa wieprzowego chciałby zastosowania metod alternatywnych do kastracji chirurgicznej, które mogłyby być wykonywane przez samych producentów świń i nie wpływały w ogóle lub tylko w niewielkim stopniu na całkowite koszty produkcji mięsa wieprzowego. Raport ministerstwa odnosi się do tych wątpliwości stwierdzając, że dodatkowe koszty związane zwłaszcza z immunokastracją oraz chowem niekastrowanych knurów są przeszacowane.

W 2013 roku niemiecki parlament postanowił zakończyć praktykę kastracji bez znieczulenia samców świń starszych niż 8 dni. Niemcy chcą zostać liderem jeśli chodzi
o dobrostan zwierząt. Zależy im także żeby całkowite wycofanie kastracji bez znieczulenia przebiegło tak gładko jak to tylko możliwe.

Źródło:www.vet.info.pl

Fotolia 48291308 Subscription Monthly XXLChińskie władze zabezpieczyły 8000 sztuk świń próbując kontrolować wybuch choroby Afrykańskiego Pomoru Świń. W miniony piątek wykryto pierwszy przypadek ASF w Chinach. Wirusa wykryto na farmie w pobliżu Shenyang w prowincji Liaoning na północnym wschodzie Chin. Miasto znajduje się około 200 kilometrów od granicy z Koreą Północną. Pierwsza informacja o wirusie dotarła już 1 sierpnia. Wirus zabił 47 świń ze stada 383. Wszystkie zwierzęta zostały uśmiercone i zutylizowane.Chińskie władze zabezpieczyły 8000 sztuk świń próbując kontrolować wybuch choroby Afrykańskiego Pomoru Świń. W miniony piątek wykryto pierwszy przypadek ASF w Chinach. Wirusa wykryto na farmie w pobliżu Shenyang w prowincji Liaoning na północnym wschodzie Chin. Miasto znajduje się około 200 kilometrów od granicy z Koreą Północną. Pierwsza informacja o wirusie dotarła już 1 sierpnia. Wirus zabił 47 świń ze stada 383. Wszystkie zwierzęta zostały uśmiercone i zutylizowane.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa zarządzono likwidację trzody chlewnej w szerszym otoczeniu. Początkowo wyznaczono do likwidacji 1000 sztuk świń, ale później liczba ta wzrosła do ponad 8000 sztuk. Tyle świń znajdowało się w promieniu 3 kilometrów od gospodarstwa, w którym wykryto wirusa. Zarządzono też kontrolę wszystkich świń w prowincji Liaoning czyli 1,9 miliona świń. Kontrola nie wykazała nic niezwykłego.
Chińczycy przygotowywali się od dawna na pojawienie się wirusa w ich kraju. Wprowadzili zakaz transportu zwierząt z prowincji Liaoning do innych obszarów kraju. Wprowadzono także zakaz skarmiania zwierząt resztkami spożywczymi. Zakazano także handlu zwierzętami na targowiskach.

imagesOd administracji rządowej słychać narzekania, że myśliwi nie są zainteresowani zdecydowanym odstrzałem dzików w celu ograniczenia występowania wirusa ASF w środowisku. W wypowiedziach pojawia się argumentacja, że zgodnie z obowiązującym prawem tylko myśliwi realizujący swoje hobby, jakim jest myślistwo, mogą dokonać redukcji populacji dzików.Od administracji rządowej słychać narzekania, że myśliwi nie są zainteresowani zdecydowanym odstrzałem dzików w celu ograniczenia występowania wirusa ASF w środowisku. W wypowiedziach pojawia się argumentacja, że zgodnie z obowiązującym prawem tylko myśliwi realizujący swoje hobby, jakim jest myślistwo, mogą dokonać redukcji populacji dzików.

Dlaczego rządzący nie zmienią obowiązujących przepisów tak, aby pozwalały wynajętym i opłacanym przez Państwo myśliwym na dokonanie odstrzału w wyznaczonych rejonach? Myśliwi ci, po przeszkoleniu w zakresie bioasekuracji, mogliby dokonać tego, czego nie można wymagać od myśliwych hobbystów. Po co przechowujemy odstrzelone tusze w chłodniach zamiast dokonywać ich utylizacji zaraz po zakończonym polowaniu i pobraniu próbek do badań w kierunku ASF? Patroszenie tusz i przechowywanie tygodniami w chłodniach jest kłopotliwą procedurą, która naraża na niepotrzebne ryzyko rozprzestrzeniania wirusa.

Walka z ASF pochłania coraz większe pieniądze publiczne, a sytuacja z tygodniana tydzień się pogarsza. Jak długo będziemy jeszcze słuchać, że redukcja populacji dzików w Polsce jest niemożliwa? Bezradność ekipy rządzącej w przypadku redukcji populacji dzików jest zadziwiająca.

2011 01 17 1295286280Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z apelem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej wykonującym swoje obowiązki służbowe oraz ochronę dobrego imienia Inspekcji Weterynaryjnej jako organu administracji Państwa Polskiego. Blokowanie przez rolników działań inspektorów oraz obserwowane ostatnio publiczne kwestionowanie wiedzy i praktyki lekarsko-weterynaryjnej w zakresie zwalczania ASF to najlepsza droga rozprzestrzenienia się wirusa i potęgowania strat gospodarczych.

Fotolia 83123767 Subscription Monthly XXL

W odpowiedzi na wniosek KRIR podjęty na XI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, w dniu 11 czerwca 2018 r. do Biura KRIR wpłynęła odpowiedź resortu środowiska Departamentu Leśnictwa w sprawie wprowadzenia odstrzału dzików na terenie całego kraju, które prowadziłoby do zmniejszenia zagęszczenia populacji do poziomu 0,1 os./km2.

Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim w sezonie łowieckim 2017/2018 pozyskali 340 tys. sztuk dzików, co stanowiło 92% wykonania planu pozyskania tego gatunku, prowadzącego do zmniejszenia zagęszczenia do poziomu 0,1 os./km2. Wiązało się to z ponad 4,3 mln wyjść myśliwych w łowisko, czyli statystycznie każdego dnia ok 12 tys. myśliwych wykonywało polowanie.

Ministerstwo Środowiska nie uznało za zasadne podejmowanie dodatkowych działań przyczyniających się do zmniejszenia liczebności populacji dzików w kraju, gdyż zmniejszenie zagęszczenia sukcesywnie wykonywane jest przez członków PZŁ.

Ponadto, należy zaznaczyć, że Minister Środowiska stale monitoruje wykonywanie tego działania przez Polski Związek Łowiecki.

Źródło: Małgorzata Jawid (KRIR)

ASF

W dniu 23 maja, Główny lekarz weterynarii poinformował o wystąpieniu kolejnych dwóch ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń.

- Sto dziesiąte ognisko ASF (szóste w tym roku), stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 15 świń, położonym w gminie Wierzbica, w powiecie chełmskim, w województwie lubelskim. Gospodarstwo położone jest w obszarze objętym ograniczeniami.

- Sto jedenaste ognisko ASF (siódme w tym roku), stwierdzono w gospodarstwie, w którym utrzymywano 661 świń, położonym w gminie Sawin, w powiecie chełmskim, w województwie lubelskim. Gospodarstwo położone jest w obszarze objętym ograniczeniami.

Fotolia 19874057 Subscription Monthly L

17 maja br., Główny Inspektorat Weterynarii podał informację o stwierdzeniu 109 przypadku afrykańskiego pomoru świń (ASF) u świń w gospodarstwie utrzymującym 28 świń w gminie Nasielsk, powiat nowodworkki, województwo mazowieckie. To już piąty przypadek ASF u świń w tym roku.

2000px Flag of Hungary.svg

 Zwłoki dzika odnaleziono 27 kwietnia w hrabstwie Heves na północy Węgrzech, w lesie w pobliżu wioski Mátrafüred, położonej około 7 km na północ od Gyöngyös, gdzie stwierdzono po raz pierwszy wirusa ASF u dzika.

Pierwsze ognisko, które stwierdzono 20 kwietnia, wywołało negatywne reakcje ze strony niektórych państw. Serbia, Singapur, Korea Południowa, Japonia i Tajwan ogłosiły czasowe zamknięcie swoich granic dla wieprzowiny i produktów wieprzowych z Węgier. Dodatkowo Serbia ogłosiła, że zamyka swe granice na transport trzody chlewnej. Pod względem przychodów Japonia jest głównym kierunkiem węgierskiego eksportu wieprzowiny. Kraj ten zajmuje około 25% całkowitego eksportu, o wartości 76,2 mln euro, z kolei Tajwan i Korea Południowa odpowiednio 6 i 11 miejsce.

Źródło: PIG PROGRESS

Fotolia 62093440 Subscription Monthly LŚwiatowa Organizacja Zdrowia Zwierząt potwiedziła wykrycie wirusa ASF na Węgrzech. Jest to pierwszy odnotowany taki przypadek w tym kraju. Co ciekawe, padły dzik został znaleziony w bardzo dużej odległości od granicy z Ukrainą i Rumunią. Prawdopodobnie wirus został zawleczony przez odpady żywnościowe.

Węgry w obawie przed przedostaniem się ASF do kraju, od roku 2016 stale monitorowały obszar przygraniczny. Jednakże eksperci potwierdzają, że rozprzestrzenianie się choroby na kolejne kraje trudno powstrzymać i nadal stanowi duże zagrożenie dla europejskiego sektora hodowlanego. Weterynarze podkreślają też konieczność przestrzegania restrykcyjnych zasad bioasekuracji.

Źródło: TVP

butcher labelW wyniku załamania się eksportu unijnej wieprzowiny do Chin, będących głównym jej odbiorcą, średnie ceny trzody chlewnej w UE od lipca 2017 r. wykazywały tendencję spadkową.

W lutym 2018 r. przeciętna cena zakupu trzody chlewnej klasy E wynosiła 140,80 EUR/100 kg i była o 7,6% niższa niż w lutym 2017 r. oraz o 3,3% niższa niż w styczniu 2018 r. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 140,83 EUR/100 kg. U głównych unijnych producentów i eksporterów trzody chlewnej ceny żywca kształtowały się od 117,32 EUR/100 kg w Belgii (o 20% mniej niż w Polsce) i 124,83 EUR/100 kg w Holandii (o 13% mniej) do 146,43 EUR/100 kg w Niemczech (o 4% więcej niż w Polsce).