Copyright 2019

butcher labelW wyniku załamania się eksportu unijnej wieprzowiny do Chin, będących głównym jej odbiorcą, średnie ceny trzody chlewnej w UE od lipca 2017 r. wykazywały tendencję spadkową.

W lutym 2018 r. przeciętna cena zakupu trzody chlewnej klasy E wynosiła 140,80 EUR/100 kg i była o 7,6% niższa niż w lutym 2017 r. oraz o 3,3% niższa niż w styczniu 2018 r. Cena żywca wieprzowego tej klasy w Polsce wyrażona w walucie unijnej ukształtowała się na poziomie 140,83 EUR/100 kg. U głównych unijnych producentów i eksporterów trzody chlewnej ceny żywca kształtowały się od 117,32 EUR/100 kg w Belgii (o 20% mniej niż w Polsce) i 124,83 EUR/100 kg w Holandii (o 13% mniej) do 146,43 EUR/100 kg w Niemczech (o 4% więcej niż w Polsce).