Copyright 2020

prosiaczekChirurgiczna kastracja samców prosiąt bez znieczulenia będzie zakazana w Niemczech począwszy od stycznia 2019 roku. Federalny minister rolnictwa przedstawił możliwe alternatywy.

Niemieckie Ministerstwo Rolnictwa wskazuje sektorowi produkcji trzody chlewnej trzy alternatywy dla kastracji chirurgicznej bez znieczulenia, które będą mogły być wykorzystywane od 2019 roku: kastrację chirurgiczną w znieczuleniu, immunokastrację i odchów młodych knurów. Każdy z wymienionych sposobów jest właściwy
z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa i ochrony konsumentów i powinny być one traktowane jako równorzędnie akceptowalne na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego.

Niemiecki przemysł przetwórczy mięsa wieprzowego chciałby zastosowania metod alternatywnych do kastracji chirurgicznej, które mogłyby być wykonywane przez samych producentów świń i nie wpływały w ogóle lub tylko w niewielkim stopniu na całkowite koszty produkcji mięsa wieprzowego. Raport ministerstwa odnosi się do tych wątpliwości stwierdzając, że dodatkowe koszty związane zwłaszcza z immunokastracją oraz chowem niekastrowanych knurów są przeszacowane.

W 2013 roku niemiecki parlament postanowił zakończyć praktykę kastracji bez znieczulenia samców świń starszych niż 8 dni. Niemcy chcą zostać liderem jeśli chodzi
o dobrostan zwierząt. Zależy im także żeby całkowite wycofanie kastracji bez znieczulenia przebiegło tak gładko jak to tylko możliwe.

Źródło:www.vet.info.pl

f t g