Copyright 2020

Fotolia 50587153 Subscription Monthly XL 800x600Przy obecnych niskich cenach tylko nieliczni producenci trzody są w stanie generować zyski. Koszty produkcji większości gospodarstw przekraczają cenę sprzedaży świń.

W wielu krajach europejskich ceny pasz wzrosły z powodu suszy, a Unia Europejska, poprzez swoje regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska, dodatkowo podnosi koszty produkcji.

Unijne przepisy dotyczące utrzymania zwierząt, niezbędnej powierzchni, kastracji prosiąt, obcinania ogonów oraz zagospodarowania nawozów naturalnych są bardziej restrykcyjne niż przepisy w krajach konkurencyjnych spoza UE. Powoduje to ograniczenie konkurencyjności unijnej wieprzowiny na rynkach światowych. Do tego dochodzi niechęć społeczności lokalnych do rozwoju produkcji trzody chlewnej na terenach wiejskich, biurokracja i trudności w uzyskiwaniu pozwoleń oraz coraz większe problemy z międzynarodowym handlem w związku z rozprzestrzenianiem się ASF.

Wobec braku perspektyw rozwoju i piętrzących się niesprzyjających okoliczności, unijna branża produkcji trzody chlewnej rozwija się coraz wolniej.

Źródło: KZP-PTCH

f t g