Copyright 2020

Według danych, udostępnionych przez Ministerstwo Rolnictwa, w pierwszym kwartale 2020 roku z Polski wyjechało 91 202 tony mięsa wieprzowego. Jest to o ponad 50 000 ton mniej niż w tym samym okresie poprzedniego roku. Od początku 2020 r. zmniejszył się eksport polskiej wieprzowiny do Stanów Zjednoczonych, które były głównym odbiorcą w 2019 r.. Mniej mięsa wieprzowego pojechało w tym roku również do Włoch, drugiego w kolejności odbiorcy polskiej wieprzowiny w 2019 r.. Pozostałe kraje eksportowe kupiły od Polski przybliżone ilości mięsa wieprzowego.

Z kolei zaimportowano do Polski niecałe 171 tys. ton wieprzowiny w okresie od stycznia do marca 2020 r.. Jest to o 10 tys. ton mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Niestety wartość w złotówkach jest wyższa (wynosi 1 810 777 tys. zł) niż mniejszej ilości w 2019 roku. Najwięcej wieprzowiny importujemy z Niemiec, Belgii, Danii i Hiszpanii.

EKSPORT
I-III 2019 r.*    I-III 2020 r.*   
Kraj Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen   [tony] Kraj Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen   [tony]
OGÓŁEM 230 833 993 153 142 875 OGÓŁEM 211 838 902 209 91 202
USA 43 434 186 731 19 236 Niemcy 21 897 93 268 13 456
Włochy 26 169 112 491 18 475 Słowacja 21 831 92 994 7 963
Niemcy 20 949 90 152 19 543 Republika Czeska 21 685 92 364 6 672
Republika Czeska 18 744 80 649 8 147 Węgry 17 540 74 688 6 547
Słowacja 13 612 58 588 7 399 Rumunia 14 286 60 823 5 529
Niderlandy 11 541 49 696 6 999 Wielka Brytania 14 012 59 682 4 333
Węgry 11 114 47 789 6 811 Włochy 13 663 58 181 6 437
Wielka Brytania 9 658 41 557 4 474 Niderlandy 11 253 47 933 4 075
Rumunia 9 578 41 249 5 768 USA 11 242 47 906 3 443
Litwa 8 588 36 960 4 671 Litwa 9 488 40 406 4 069
Ukraina 7 874 33 909 5 079 Hongkong 7 350 31 322 4 440
Hiszpania 5 208 22 412 2 892 Dania 6 869 29 235 2 661
Hongkong 4 761 20 524 5 585 Nowa Zelandia 4 544 19 349 1 319
Wietnam 4 459 19 220 4 655 Wietnam 4 062 17 304 3 412
Estonia 4 223 18 163 2 013 Estonia 4 035 17 189 1 435
Irlandia 3 464 14 886 1 313 Hiszpania 3 859 16 424 1 330
Łotwa 3 165 13 622 1 590 Bułgaria 3 243 13 819 1 436
Chorwacja 3 075 13 203 1 833 Łotwa 2 963 12 616 1 164
Bułgaria 2 564 11 043 1 496 Szwecja 2 044 8 703 1 642
Dania 2 443 10 521 1 305 Chorwacja 1 888 8 045 714
Belgia 2 034 8 757 2 005 Kanada 1 851 7 882 526
Szwecja 1 873 8 057 1 361 Belgia 1 693 7 208 1 265
Kanada 1 816 7 814 776 Irlandia 1 569 6 683 444
Nowa Zelandia 1 453 6 238 595 Austria 1 367 5 819 538

 

IMPORT    
I-III 2019 r.*    I-III 2020 r.*   
Kraj Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen   [tony] Kraj Wartość [tys. EUR] Wartość [tys. PLN] Wolumen   [tony]
OGÓŁEM 326 409 1 404 632 181 517 OGÓŁEM 425 203 1 810 777 170 982
Niemcy 92 506 398 136 42 287 Niemcy 112 929 480 966 37 845
Belgia 81 214 349 397 53 883 Belgia 106 555 453 820 49 494
Dania 45 399 195 393 29 434 Dania 69 784 297 120 30 302
Hiszpania 40 815 175 692 18 445 Hiszpania 53 461 227 679 18 448
Niderlandy 27 538 118 453 19 248 Niderlandy 35 081 149 401 15 772
Wielka Brytania 16 560 71 239 6 779 Wielka Brytania 16 714 71 177 6 756
Francja 9 892 42 597 6 387 Francja 11 654 49 633 5 330
Szwecja 5 299 22 782 1 552 Węgry 4 764 20 288 1 776
Włochy 1 401 6 024 524 Szwecja 3 707 15 764 1 049
Finlandia 1 394 5 997 406 Włochy 3 156 13 443 845
Litwa 1 381 5 947 886 Finlandia 1 569 6 672 1 017
Węgry 1 360 5 864 809 Irlandia 1 510 6 415 489
Słowacja 602 2 594 331 Litwa 1 289 5 497 703
Portugalia 403 1 733 155 Słowenia 1 031 4 386 310
Irlandia 252 1 081 138 Słowacja 453 1 926 205

 

Wzrost cen w Polsce i całej Europie oraz zmniejszony eksport mięsa wieprzowego nie wróży dobrze polskim hodowcom. Zanotowano duże straty w eksporcie (o prawie 40% mniej ilości sprzedanego mięsa) i wysokie ceny importowanego mięsa (o 400 000 tys. więcej). Kolejne miesiące mogą być również trudne dla eksportu ze względu na pandemię koronawirusa i ograniczony transport - w szczególności do USA.

Dane i tabele uzyskano ze strony Ministerstwa Rolnictwa

f t g