Copyright 2019

Hodowca Trzody Chlewnej

Fotolia 165927989 Subscription Monthly XXL 320x200Od początku występowania ASF w Polsce, a więc od lutego 2014 r. do 28 listopada 2018 r. stwierdzono łącznie 213 ognisk choroby u świń oraz 3044 przypadków tej choroby u dzików.

 

 

 

W związku z niespełnieniem wymogów bioasekuracyjnych z prowadzenia dalszej produkcji zrezygnowało:

  • 254 rolników w roku 2015 roku,
  • 38 rolników w roku 2016 roku,
  • 2 190 rolników w roku 2017 roku.

Łącznie na obszarach objętych Programem bioasekuracji było około 8050 gospodarstw utrzymujących świnie. Na pomoc dla producentów świń, którzy w związku z niespełnianiem wymagań bioasekuracji, otrzymali zakaz utrzymywania świń w gospodarstwie z tzw. Pakietu Hogana wypłacono 5 557 430  zł. Stawki pomocy wynosiły 190 zł w przypadku prosiąt i 300 zł w przypadku innych świń. Z programu tego skorzystało jedynie 1446 rolników, którzy otrzymali pomoc do ok. 19 tys. sztuk zwierząt. Wykorzystano zaledwie 10 proc. dostępnego budżetu. Program miał bowiem sfinansować odszkodowania za 180 tys. świń. Odszkodowania wypłacone w ramach „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się ASF na lata 2015−2018” wyniosły 12 746 143 zł.

Fotolia 44798123 Subscription Monthly XXL 320x200• W Polsce cena tuczników przestała spadać, ale impulsu związanego ze świętami Bożego Narodzenia na razie nie widać. Niektórzy eksperci twierdzą, że raczej nie należy się go spodziewać. Zważywszy, że do wigilii pozostało raptem 3 tygodnie są małe szanse na znaczne wzrosty cenowe.

• Niemiecki rynek tuczników wykazuje równowagę. Popyt na wieprzowinę ze strony zakładów przetwórczych jest duży, ale wysoka podaż żywca uniemożliwia wzrost cen. W tygodniu 48 na rynku niemieckim obowiązuje cena 1,36 €/kg (wbc), która utrzymuje się bez zmian od połowy października br. Dla porównania cena sprzed roku wyniosła 1,45 €/kg i była wyższa o 9 centów. W niemieckich rzeźniach ubija się obecnie ponad milion świń tygodniowo.

Fotolia 50587153 Subscription Monthly XL 800x600Przy obecnych niskich cenach tylko nieliczni producenci trzody są w stanie generować zyski. Koszty produkcji większości gospodarstw przekraczają cenę sprzedaży świń.

W wielu krajach europejskich ceny pasz wzrosły z powodu suszy, a Unia Europejska, poprzez swoje regulacje dotyczące dobrostanu zwierząt i ochrony środowiska, dodatkowo podnosi koszty produkcji.

Unijne przepisy dotyczące utrzymania zwierząt, niezbędnej powierzchni, kastracji prosiąt, obcinania ogonów oraz zagospodarowania nawozów naturalnych są bardziej restrykcyjne niż przepisy w krajach konkurencyjnych spoza UE. Powoduje to ograniczenie konkurencyjności unijnej wieprzowiny na rynkach światowych. Do tego dochodzi niechęć społeczności lokalnych do rozwoju produkcji trzody chlewnej na terenach wiejskich, biurokracja i trudności w uzyskiwaniu pozwoleń oraz coraz większe problemy z międzynarodowym handlem w związku z rozprzestrzenianiem się ASF.

Wobec braku perspektyw rozwoju i piętrzących się niesprzyjających okoliczności, unijna branża produkcji trzody chlewnej rozwija się coraz wolniej.

Źródło: KZP-PTCH

Fotolia 33845921 Subscription Monthly XL 800x600Hodowców zwierząt mogą czekać kosztowne zmiany. Komisja Europejska zapowiedziała ocenę swojej strategii, dotyczącej zapewnienia dobrostanu zwierząt w UE. To konsekwencja uchybień, na jakie zwrócili uwagę unijni kontrolerzy.

Opublikowany w środę raport Europejskiego Trybunału Obrachunkowego wskazuje, że działania UE na rzecz dobrostanu zwierząt, choć przyniosły poprawę w niektórych obszarach, to w przypadku zwierząt gospodarskich sytuacja wciąż nie wygląda najlepiej.

- Niestety w niektórych obszarach nadal występują uchybienia, w szczególności w związku z rutynowym obcinaniem ogonów prosiętom, nieprzestrzeganiem przepisów w sprawie transportu dalekobieżnego i transportu zwierząt niezdolnych do podróży oraz stosowaniem nieodpowiednich procedur ogłuszania podczas uboju - mówił podczas spotkania z dziennikarzami odpowiedzialny za raport w tej sprawie członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Janusz Wojciechowski.

Unijne przepisy dopuszczają obcinanie ogonów świniom, ale tylko na podstawie zalecenia lekarza weterynarii, gdy inne środki zapobiegania zachowaniom kanibalistycznym wśród tych zwierząt nie przynoszą skutku. W wielkich hodowlach procedura ta jest jednak często stosowana jako zabieg rutynowy.

Fotolia 41047208 Subscription Monthly XXL 800x600Podczas, gdy w Polsce ceny tuczników w 43 tygodniu spadały w związku z wstrzymaniem eksportu wieprzowiny do USA, w krajach europejskich rynek mięsa wieprzowego stabilizował się. W wielu notowaniach ceny tuczników nie zostały zmienione. Dotyczy to m. in. Niemiec, Holandii, Danii, Francji i Austrii. Większa podaż żywca wieprzowego natrafiła na ożywiony popyt, który na razie nie przekłada się na wzrost cen. Powodem tej sytuacji jest presja ze strony konkurencji na rynkach trzecich.

Dobre wiadomości nadeszły z Belgii, gdzie cena tuczników wzrosła o 1,2 centy. Jest to korekta spadków z ubiegłego tygodnia. Pod ciągłą presją znajduje się cena w Hiszpanii. Sezonowo po wyjeździe turystów popyt na wieprzowinę spada w tym kraju. W rezultacie różnica notowań dzieląca Hiszpanię od innych krajów maleje. Pozytywne sygnały nadeszły z Malezji i Indii, które właśnie zniosły zakaz wwozu wieprzowiny z Belgii.

prosiaczekChirurgiczna kastracja samców prosiąt bez znieczulenia będzie zakazana w Niemczech począwszy od stycznia 2019 roku. Federalny minister rolnictwa przedstawił możliwe alternatywy.

Niemieckie Ministerstwo Rolnictwa wskazuje sektorowi produkcji trzody chlewnej trzy alternatywy dla kastracji chirurgicznej bez znieczulenia, które będą mogły być wykorzystywane od 2019 roku: kastrację chirurgiczną w znieczuleniu, immunokastrację i odchów młodych knurów. Każdy z wymienionych sposobów jest właściwy
z punktu widzenia dobrostanu zwierząt, bezpieczeństwa i ochrony konsumentów i powinny być one traktowane jako równorzędnie akceptowalne na wszystkich etapach łańcucha żywnościowego.

Niemiecki przemysł przetwórczy mięsa wieprzowego chciałby zastosowania metod alternatywnych do kastracji chirurgicznej, które mogłyby być wykonywane przez samych producentów świń i nie wpływały w ogóle lub tylko w niewielkim stopniu na całkowite koszty produkcji mięsa wieprzowego. Raport ministerstwa odnosi się do tych wątpliwości stwierdzając, że dodatkowe koszty związane zwłaszcza z immunokastracją oraz chowem niekastrowanych knurów są przeszacowane.

W 2013 roku niemiecki parlament postanowił zakończyć praktykę kastracji bez znieczulenia samców świń starszych niż 8 dni. Niemcy chcą zostać liderem jeśli chodzi
o dobrostan zwierząt. Zależy im także żeby całkowite wycofanie kastracji bez znieczulenia przebiegło tak gładko jak to tylko możliwe.

Źródło:www.vet.info.pl

Fotolia 48291308 Subscription Monthly XXLChińskie władze zabezpieczyły 8000 sztuk świń próbując kontrolować wybuch choroby Afrykańskiego Pomoru Świń. W miniony piątek wykryto pierwszy przypadek ASF w Chinach. Wirusa wykryto na farmie w pobliżu Shenyang w prowincji Liaoning na północnym wschodzie Chin. Miasto znajduje się około 200 kilometrów od granicy z Koreą Północną. Pierwsza informacja o wirusie dotarła już 1 sierpnia. Wirus zabił 47 świń ze stada 383. Wszystkie zwierzęta zostały uśmiercone i zutylizowane.Chińskie władze zabezpieczyły 8000 sztuk świń próbując kontrolować wybuch choroby Afrykańskiego Pomoru Świń. W miniony piątek wykryto pierwszy przypadek ASF w Chinach. Wirusa wykryto na farmie w pobliżu Shenyang w prowincji Liaoning na północnym wschodzie Chin. Miasto znajduje się około 200 kilometrów od granicy z Koreą Północną. Pierwsza informacja o wirusie dotarła już 1 sierpnia. Wirus zabił 47 świń ze stada 383. Wszystkie zwierzęta zostały uśmiercone i zutylizowane.

Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa zarządzono likwidację trzody chlewnej w szerszym otoczeniu. Początkowo wyznaczono do likwidacji 1000 sztuk świń, ale później liczba ta wzrosła do ponad 8000 sztuk. Tyle świń znajdowało się w promieniu 3 kilometrów od gospodarstwa, w którym wykryto wirusa. Zarządzono też kontrolę wszystkich świń w prowincji Liaoning czyli 1,9 miliona świń. Kontrola nie wykazała nic niezwykłego.
Chińczycy przygotowywali się od dawna na pojawienie się wirusa w ich kraju. Wprowadzili zakaz transportu zwierząt z prowincji Liaoning do innych obszarów kraju. Wprowadzono także zakaz skarmiania zwierząt resztkami spożywczymi. Zakazano także handlu zwierzętami na targowiskach.

imagesOd administracji rządowej słychać narzekania, że myśliwi nie są zainteresowani zdecydowanym odstrzałem dzików w celu ograniczenia występowania wirusa ASF w środowisku. W wypowiedziach pojawia się argumentacja, że zgodnie z obowiązującym prawem tylko myśliwi realizujący swoje hobby, jakim jest myślistwo, mogą dokonać redukcji populacji dzików.Od administracji rządowej słychać narzekania, że myśliwi nie są zainteresowani zdecydowanym odstrzałem dzików w celu ograniczenia występowania wirusa ASF w środowisku. W wypowiedziach pojawia się argumentacja, że zgodnie z obowiązującym prawem tylko myśliwi realizujący swoje hobby, jakim jest myślistwo, mogą dokonać redukcji populacji dzików.

Dlaczego rządzący nie zmienią obowiązujących przepisów tak, aby pozwalały wynajętym i opłacanym przez Państwo myśliwym na dokonanie odstrzału w wyznaczonych rejonach? Myśliwi ci, po przeszkoleniu w zakresie bioasekuracji, mogliby dokonać tego, czego nie można wymagać od myśliwych hobbystów. Po co przechowujemy odstrzelone tusze w chłodniach zamiast dokonywać ich utylizacji zaraz po zakończonym polowaniu i pobraniu próbek do badań w kierunku ASF? Patroszenie tusz i przechowywanie tygodniami w chłodniach jest kłopotliwą procedurą, która naraża na niepotrzebne ryzyko rozprzestrzeniania wirusa.

Walka z ASF pochłania coraz większe pieniądze publiczne, a sytuacja z tygodniana tydzień się pogarsza. Jak długo będziemy jeszcze słuchać, że redukcja populacji dzików w Polsce jest niemożliwa? Bezradność ekipy rządzącej w przypadku redukcji populacji dzików jest zadziwiająca.

2011 01 17 1295286280Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna zwraca się z apelem do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom Inspekcji Weterynaryjnej wykonującym swoje obowiązki służbowe oraz ochronę dobrego imienia Inspekcji Weterynaryjnej jako organu administracji Państwa Polskiego. Blokowanie przez rolników działań inspektorów oraz obserwowane ostatnio publiczne kwestionowanie wiedzy i praktyki lekarsko-weterynaryjnej w zakresie zwalczania ASF to najlepsza droga rozprzestrzenienia się wirusa i potęgowania strat gospodarczych.

Fotolia 83123767 Subscription Monthly XXL

W odpowiedzi na wniosek KRIR podjęty na XI Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych, w dniu 11 czerwca 2018 r. do Biura KRIR wpłynęła odpowiedź resortu środowiska Departamentu Leśnictwa w sprawie wprowadzenia odstrzału dzików na terenie całego kraju, które prowadziłoby do zmniejszenia zagęszczenia populacji do poziomu 0,1 os./km2.

Myśliwi zrzeszeni w Polskim Związku Łowieckim w sezonie łowieckim 2017/2018 pozyskali 340 tys. sztuk dzików, co stanowiło 92% wykonania planu pozyskania tego gatunku, prowadzącego do zmniejszenia zagęszczenia do poziomu 0,1 os./km2. Wiązało się to z ponad 4,3 mln wyjść myśliwych w łowisko, czyli statystycznie każdego dnia ok 12 tys. myśliwych wykonywało polowanie.

Ministerstwo Środowiska nie uznało za zasadne podejmowanie dodatkowych działań przyczyniających się do zmniejszenia liczebności populacji dzików w kraju, gdyż zmniejszenie zagęszczenia sukcesywnie wykonywane jest przez członków PZŁ.

Ponadto, należy zaznaczyć, że Minister Środowiska stale monitoruje wykonywanie tego działania przez Polski Związek Łowiecki.

Źródło: Małgorzata Jawid (KRIR)