Copyright 2019

Tomasz Kodłubański


Żytowice to mała wioska leżąca przy drodze z Pabianic do Lutomierska. Większość mieszkających tutaj rolników nastawiona jest na produkcję zbóż.

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka,  Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie


Produkcja wieprzowiny stanowi ważny element w gospodarce rolnej większości krajów. Wynika to zapewne z walorów, jakimi obdarzone jest mięso wieprzowe, przydatne nie tylko jako produkt do bezpośredniego przerobu, ale również do produkcji bardzo dobrych jakościowo wędlin i innych przetworów. Konsumpcja wieprzowiny na jednego mieszkańca, pomimo spadku w latach 90-tych, ostatnio wykazuje powolną, aczkolwiek stałą tendencję do wzrostu. W krajach zrzeszonych w Unii Europejskiej, w przeliczeniu na głowę mieszkańca wynosiła ona ok. 43 kg z wahaniami od 25 do 63 kg. W Polsce, statystyczny mieszkaniec spożywa rocznie 41,2 kg mięsa wieprzowego.

Artur Mazurowski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy


Najważniejszym czynnikiem decydującym o opłacalności produkcji żywca wieprzowego, na który rolnik ma wpływ, jest skala produkcji mierzona liczbą utrzymywanych loch i wielkością sprzedawanego żywca z gospodarstwa. Jednocześnie w ciągu ostatnich lat konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na wysoką jakość żywności i sposób jej pozyskania. Chcą aby była produkowana w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego i z dbałością o dobrostan zwierząt, który jest niewątpliwie jedną z oznak humanitaryzmu w postępie cywilizacyjnym ludzkości. Dobrostan rozważany od strony etyczno-filozoficznej silnie odwołuje się do empatii dla losu zwierząt użytkowanych przez człowieka. Jego idea wpasowuje się ponadto w koncepcję zrównoważonego rozwoju i retardacji zasobów przyrodniczych. Najistotniejszym czynnikiem w jego kształtowaniu jest człowiek, bezpośrednio związany z obsługą zwierząt, którego obowiązkiem wynikającym z norm etycznych jest ochrona i opieka nad zwierzętami.

Robert Szulc, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, Oddział w Poznaniu


Głównym celem rolnictwa od zawsze była produkcja żywności. W miejscach wytwarzania, przetwarzania i magazynowania żywności pojawiają się nieproszeni goście, w tym także gryzonie.

Wanda Milewska, UWM w Olsztynie


Tucz świń jest to sposób żywienia zwierząt przeprowadzony w odpowiednim wieku, który umożliwia uzyskanie w jak najkrótszym czasie, jak największej ilości i jak najlepszej jakości produktu rzeźnego. Obecnie najczęściej prowadzi się tucz mięsny. Jest to tucz zwierząt młodych, szybko rosnących, odkładających w przyrostach dobowych duże ilości chudego mięsa. W naszym kraju są to najczęściej tuczniki szynkowe.

Katarzyna Jankowska, PAN Olsztyn


Bezściółkowy system utrzymania zwierząt, wzrost ich zagęszczenia w kojcach, a tym samym ograniczenie ruchu, stosowanie uwięzi itp. to jedne z licznych czynników wpływających negatywnie na wyniki produkcyjne, w tym głównie na rozród, ale przede wszystkim na ogólny stan zdrowia zwierząt. Działające ciągle czynniki stresogenne mogą wywoływać także agresję i związane z tym uszkodzenia ciała w postaci np. zadrapań, silnych okaleczeń lub innych. Organizm zwierzęcia charakteryzuje się bowiem różnym stopniem odporności na działanie negatywnych czynników, efektem czego są wszelkie niedomogi zdrowotne.

Anita Zaworska, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Zadaniem racjonalnego żywienia zwierząt jest uzyskanie maksymalnego wyniku produkcyjnego. Efektywna produkcja zwierząt powinna być oparta na wykorzystaniu wysokowartościowego materiału genetycznego, który wymaga dostarczenia składników pokarmowych zgodnie z normami żywienia. Składniki pokarmowe wykorzystane przez zwierzę stanowią tę część paszy, która faktycznie została strawiona i wykorzystana na potrzeby bytowe i produkcyjne w organizmie zwierzęcia.

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka, Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

 


W przewodzie pokarmowym trzody chlewnej bytują mikroorganizmy, w istotny sposób rzutujące na prawidłowe jego funkcjonowanie, i nie tylko. Ilość, jakość oraz stan drobnoustrojów zasiedlających przewód pokarmowy świń są ważnym czynnikiem, oddziałującym na efektywność odchowu oraz parametry produkcyjne tego gatunku zwierząt.

Adam Mirowski


W żywieniu zwierząt coraz większą uwagę przywiązuje się do składników odżywczych o właściwościach prozdrowotnych. Jednym z najważniejszych składników diety jest tłuszcz. Stanowi on skoncentrowane źródło energii i wpływa na smakowitość oraz konsystencję paszy. Ponadto może zawierać szereg związków działających prozdrowotnie. Należą do nich między innymi długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny n-3, takie jak kwas dokozaheksaenowy (DHA, 22:6n-3) i kwas eikozapentaenowy (EPA, 20:5n-3). Prekursorem tych związków w organizmie jest kwas α-linolenowy (ALA, 18:3n-3). DHA i EPA w największych ilościach występują w olejach rybnych, które budzą duże zainteresowanie w żywieniu zwierząt, właśnie ze względu na wysoką zawartość tych kwasów tłuszczowych.