Copyright 2019

Artur Mazurowski

Spory odsetek upadków świń w hodowli wywołany jest przez choroby wirusowe. Dlatego też niezwykle ważne jest, w prowadzeniu zdrowej hodowli świń, zapewnienie odpowiednich przedsięwzięć profilaktycznych, które to zmniejszą ryzyko rozprzestrzeniania się groźnych wirusów. Do tych działań można zaliczyć m.in. stałą opiekę weterynaryjną, dezynfekcję, deratyzację, maty dezynfekujące oraz przestrzeganie zasad dobrostanu zwierząt.

Dorota Bugnacka

Świadoma decyzja dotycząca zakupu loszek remontowych lub też ich odchowu we własnym obiekcie leży u podstaw późniejszych sukcesów lub porażki w produkcji trzody chlewnej. Płodne, plenne i mleczne lochy to element niezbędny do uzyskania wysokiej wartości cech rozpłodowych w stadzie, jednakże warunkujący także efektywność produkcji w chlewni.

Jarosław Woliński

Wraz ze wzrostem plenności w miocie, hodowcy coraz częściej stają przed dylematem, co zrobić z „nadprogramowymi” prosiętami? Karmienie z butelki jest zdecydowanie zbyt pracochłonne i ekonomicznie nieopłacalne. W takiej sytuacji, jedną z opcji jest zakup systemów do odchowu nowo narodzonych prosiąt bez obecności matki.

Andrzej Bochniak i współpracownicy

Leki i preparaty weterynaryjne można podawać zwierzętom na wiele sposobów. Można mieszać je z paszą, wykonywać wszelkiego rodzaju iniekcje (dożylne, domięśniowe, podskórne), a także podawać leki z wodą do picia. Ostatnia z przedstawionych metod znajduje coraz szersze grono zwolenników – głównie z powodu, że jest relatywnie tania, efektywna, a przede wszystkim nie wymaga dużych nakładów pracy.

Wanda Milewska

W żywieniu świń na mokro wykorzystuje się pasze będące produktami ubocznymi przemysłu rolno-spożywczego, takie jak: otręby, makuchy, mleko odtłuszczone, serwatka, maślanka, wywary, wytłoki, młóto, pulpa, wysłodki, melasa, drożdże, kiełki itp. Również produkty przeterminowane, które nie nadają się do spożycia przez ludzi (twarogi, kefiry, jogurty, lody, chleb, ciastka) można wykorzystać w żywieniu świń. Pasze te zawierają spore ilości składników pokarmowych i są tanie.

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka

Na opłacalność produkcji trzody chlewnej wpływa szereg czynników. Jednym z ważniejszych jest prawidłowo prowadzony rozród, a w jego następstwie liczba urodzonych i odchowanych od maciory w ciągu roku prosiąt. Im więcej prosiąt zostanie odchowanych, tym bardziej produkcja wieprzowiny stanie się opłacalna; koszty utrzymania lochy w stadzie będą mniejsze.

Marek Babicz, Damian Iwon, Agnieszka Bielak

Odchów prosiąt jest procesem złożonym, wymagającym stosunkowo wysokich nakładów produkcyjnych oraz fachowej wiedzy z zakresu aktualnej problematyki w hodowli i chowie świń. Etap ten jest szczególnie ważny, gdyż wartość biologiczna prosiąt decyduje o wskaźnikach produkcyjnych uzyskiwanych w okresie odchowu, a w konsekwencji w sektorze tuczu, co wpływa na ekonomikę produkcji trzody chlewnej.

Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Andrzej Frankiewicz

W celu ochrony zdrowia konsumentów poprzez ograniczanie rozprzestrzeniania się patogenów chorobotwórczych, takich jak: Salmonella, Campylobacter, Escherichia coli czy Enteroccocus przez długie lata wykorzystywano antybiotykowe stymulatory wzrostu (ASW). Znalazły one szerokie zastosowanie w medycynie weterynaryjnej, zarówno w celach leczniczych, jak i profilaktycznych. Przypisuje się im wiele korzystnych efektów mających wpływ na zdrowie i właściwości stymulujące wzrost zwierząt, co daje wiele korzyści zarówno produkcyjnych, jak i zdrowotnych.

 

Katarzyna Markowska

Złoty Certyfikat Roku 2014, Jakość Roku 2014 to tylko niektóre wyróżnienia przyznane ostatnio firmie Delacon. Te nagrody zobowiązują, ale także są wynikiem polityki jakości w firmie. Śmiało można powiedzieć, że Delacon jest na polskim rynku pionierem w dziedzinie fitogenicznych dodatków paszowych, ale również firmą nieustannie ewoluującą, korzystającą z najnowszych osiągnięć światowej wiedzy na temat żywienia zwierząt.