Drukuj

Zuzanna Wiśniewska, Anita Zaworska, Małgorzata Kasprowicz-Potocka, Katedra Żywienia Zwierząt, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Profilaktyka i leczenie to nieodzowny element w chowie i hodowli zwierząt gospodarskich. Niegdyś nie tylko w celach terapeutycznych, lecz również profilaktycznych wykorzystywane były na szeroką skalę antybiotyki. Ich stosowanie niosło za sobą jednak poważne zagrożenia: nabywanie przez patogenne bakterie antybiotykoodporności, również ryzyko pozostałości antybiotyków w produktach zwierzęcych i tym samym szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka. Ponadto antybiotyki dostając się do środowiska naturalnego poprzez odchody zwierząt zakłócają równowagę ekologiczną gleby oraz wód. Negatywne aspekty szerokiego zastosowania antybiotyków poskutkowało wprowadzeniem w Unii Europejskiej w 2006 roku zakazu ich wykorzystania w żywieniu zwierząt. Alternatywą okazały się probiotyki i fitobiotyki.

Zaloguj się, aby zobaczyć.