Copyright 2019

Alicja Mizera; Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu


Inseminacja jest obecnie najszerzej stosowaną metodą rozrodu trzody chlewnej. Szacuje się, że w krajach zachodnich około 90% prosiąt przychodzi na świat w wyniku inseminacji. Do najczęściej stosowanego rodzaju nasienia zaliczamy oczywiście nasienie w stanie płynnym, choć inseminacja nasieniem mrożonym w ostatnich latach dynamicznie zyskuje na popularności.

Zaloguj się, aby zobaczyć.