Copyright 2020

Katarzyna Markowska

 

W dniach 2-3 czerwca 2015 roku w Puławach na terenie Państwowego Instytutu Weterynaryjnego odbyła się XX Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Krytyczne obszary w produkcji świń”. Jej organizatorem od lat jest Zakład chorób świń tegoż Instytutu, a Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego prof. dr hab. Zygmunt Pejsak. Konferencja miała także charakter podsumowujący 20 letnią historię puławskich konferencji.

Andrzej Bochniak i współpracownicy


Przepukliny (pępkowa, mosznowa), wnętrostwo, wypadnięcie odbytu i macicy u loch to najczęściej odnotowywane patologie w zakresie budowy anatomicznej trzody chlewnej. Postępowanie lecznicze w zakresie takich zmian jest praktycznie ograniczone tylko i wyłącznie do interwencji chirurgicznej. Działania takie generują jednak koszty dotyczące obsługi weterynaryjnej i mogą wiązać się z dużym ryzykiem niepowodzenia (możliwość powikłań i zakażeń pooperacyjnych). Powstaje jednak pytanie: czy obecność wspomnianych powyżej defektów anatomicznych to wyraz działania tzw. „ślepego losu” i przypadku, czy też obecność tych zmian jest wyrazem pewnych zaniedbań hodowlanych, których naprawa może znacząco ograniczyć liczbę interwencji chirurgicznych na fermie?

Robert Szulc, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Oddział w Poznaniu


Podstawowymi technologiami utrzymania zwierząt jest chów na głębokiej ściółce oraz w technologii rusztowej – czyli bezściołowej. Różnice wynikające z tych dwóch odrębnych technologii mają wpływ i znaczenie na wiele prac i zabiegów oraz sam chów zwierząt.

Anita Zaworska, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Polityka Unii Europejskiej zaczyna zmierzać w kierunku stopniowego ograniczania importu śruty sojowej z krajów obu Ameryk, przez co m.in. powierzchnia upraw soi w Polsce z roku na rok powiększa się. Jest to możliwe dzięki nowym odmianom, a także ociepleniu klimatu, dzięki czemu od kilku lat możliwa i opłacalna jest jej uprawa na terenie naszego kraju. Możliwość opłacalnej uprawy soi w Polsce jest szczególnie istotna, gdyż przeważająca część powierzchni soi uprawianej na świecie zajmują odmiany transgeniczne (GMO). Dzisiaj soja należy do bardzo ważnych roślin uprawianych na świecie, a obok walorów żywieniowych ma także inne zalety. Najważniejszymi jej zaletami pod kątem wykorzystania paszowego są: wysoka koncentracja białka oraz tłuszczu, dzięki czemu soja przetworzona w postać poekstrakcyjnej śruty najlepiej nadaje się do bilansowania pasz pod względem energetycznym i białkowym. W naszych warunkach klimatycznych i geograficznych mogą być uprawiane tylko odmiany soi wyhodowane lub przebadane w Polsce pod względem przydatności do uprawy.

Wanda Milewska,UWM w Olsztynie


Zaparcia występują najczęściej w okresie okołoporodowym u loch żywionych na sucho paszą pełnoporcjową. Pasza zalega w jelitach, których perystaltyka jest w tym okresie spowolniona z jednej strony przez nacisk wywierany przez rosnące płody, z drugiej strony przez błędy w żywieniu i utrzymaniu loch. Polegają one m.in. na stosowaniu zbyt dużej dawki mieszanki pełnoporcjowej, zbyt wysokiej koncentracji białka w paszy, zbyt małej koncentracji włókna, ograniczenia ruchu u loch wysoko prośnych (kojce jarzmowe). W efekcie dochodzi do namnażania się bytujących w jelitach bakterii Escherichia coli. Wydzielane przez nie endotoksyny są z kolei główną przyczyną pojawienia się syndromu MMA. W zależności od tempa rozwoju i rozległości schorzenia, może ono przybierać postać bezmleczności (agalactia), która jest zwykle skutkiem stanu zapalnego wymienia (mastitis) i często występuje łącznie z zapaleniem macicy (metritis).

Marek Babicz, Konrad Grzesiuk, Damian Kapusta, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie


Jednym z ważniejszych czynników środowiskowych wpływających na efektywność produkcji trzody chlewnej jest mikroklimat w chlewni. W tej grupie decydujące znaczenie mają temperatura i wilgotność. Elementy te są ze sobą ściśle powiązane, jakkolwiek każdy z nich wymaga odrębnych, właściwych działań dla zapewnienia ich optymalnego poziomu w danym czasie i miejscu. Jakkolwiek temperatura i wilgotność w budynkach inwentarskich dla trzody chlewnej nie jest regulowana prawem, to jednak należy stosować przyjęte zalecenia, tak aby czynniki te były utrzymane na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt.

Katarzyna Jankowska PAN


Powszechnie wiadomo jak ważną rolę w funkcjonowaniu organizmów, zarówno zwierzęcych jak i roślinnych odgrywa woda. W zdrowym organizmie zawartość wody stanowi około 70-85%. Wartość ta nie jest jednak stała. Zależy bowiem od stanu fizjologicznego danego osobnika, gatunku, wieku a także płci.

Dorota Bugnacka, Katedra Hodowli Trzody Chlewnej, UWM OlsztynPrawidłowe żywienie lochy jest warunkiem niezbędnym do osiągnięcia wysokiej produkcyjności zwierzęcia oraz jego długoletniego użytkowania. Żywienie prawidłowe, to żywienie zbilansowane oraz zgodne z zapotrzebowaniem pokarmowym lochy. Głównym czynnikiem decydującym o zapotrzebowaniu pokarmowym lochy jest jej aktualny stan fizjologiczny, czyli faza cyklu rozpłodowego – ciąża, laktacja lub jałowienie (inaczej okres zasuszenia).

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie


Przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej (Dyrektywa Rady 2001/88/EC z dn. 23 października 2001 r.) zezwalają na odsadzanie prosiąt nie wcześniej niż po trzech tygodniach życia. W warunkach polskich odsadzenia prosiąt dokonuje się między 28 a 42 dniem po porodzie. Aby móc tak wcześnie odłączać od lochy prosięta, ewentualnym problemom okresu okołoodsadzeniowego należy zapobiegać już dużo wcześniej.

f t g