Copyright 2019

 

Artur Mazurowski

Prawidłowy wzrost i rozwój odgrywają kluczową rolę w produkcji zwierzęcej. Wynika to niewątpliwie z tego, iż mają one istotny wpływ na wartość wytwarzanego organizmu. W kontekście omawianych cech należy zwrócić szczególną uwagę na trzodę chlewną. Pomimo spadku w ostatnich latach pogłowia świń, będącego konsekwencją utrzymywania się od dłuższego czasu niskiej opłacalności produkcji żywca wieprzowego, spowodowanej m.in. wysokimi cenami pasz, ich mięso jest w Polsce mięsem najczęściej kupowanym.

Zaloguj się, aby zobaczyć.