Copyright 2019

 

Artur Mazurowski

Prawidłowy wzrost i rozwój odgrywają kluczową rolę w produkcji zwierzęcej. Wynika to niewątpliwie z tego, iż mają one istotny wpływ na wartość wytwarzanego organizmu. W kontekście omawianych cech należy zwrócić szczególną uwagę na trzodę chlewną. Pomimo spadku w ostatnich latach pogłowia świń, będącego konsekwencją utrzymywania się od dłuższego czasu niskiej opłacalności produkcji żywca wieprzowego, spowodowanej m.in. wysokimi cenami pasz, ich mięso jest w Polsce mięsem najczęściej kupowanym.

 

Artur Mazurowski

Zgodnie z obowiązującą definicją zawartą w przepisach unijnych, rolnictwo ekologiczne i produkcja ekologiczna są ogólnym systemem zarządzania gospodarstwem i produkcją żywności, łączącym najkorzystniejsze dla środowiska praktyki, wysoki stopień różnorodności biologicznej, ochronę zasobów naturalnych, stosowanie wysokich standardów dotyczących dobrostanu zwierząt i metodę produkcji odpowiadającą wymaganiom niektórych konsumentów preferujących wyroby wytwarzane w naturalnych procesach przy użyciu naturalnych substancji.