Copyright 2018

Oliwia Duszyńska-Stolarska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy Bydgoszcz

Osiąganie pożądanych efektów w produkcji zwierzęcej wiąże się z nieustanną poprawą jakości pozyskiwanych produktów. Wyselekcjonowane gatunki powinny odznaczać się przyspieszonym tempem wzrostu, zwiększoną masą ciała przy odpowiednim wykorzystaniu paszy przez indyki. Jednakże dobór zwierząt w kierunku maksymalizacji zysków może prowadzić do wzmożonej wrażliwości tych zwierząt na warunki środowiskowe. Temperatura stanowi znaczący element warunków środowiskowych, od których zależy sukces chowu indyków.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.