przejdź
Reklama
Portal Hodowcy - Hodowla i Chów Trzody Chlewnej


XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Szepietowie Szepietowo 2008 PDF Drukuj Email
    W dniach od 28-29.06.08 w Szepietowie odbyła się XV Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych. Komisja sędziowska w składzie:
 
  • Zbigniew Bajda - przewodniczący, „POLSUS” Lublin
  • Mirosław Barski - członek, „POLSUS” Warszawa
  • Włodzimierz Kirmuć - członek, „POLSUS” Białystok
 
zgodnie z Regulaminem wystawy oceniła zakwalifikowane zwierzęta
 
Streptokokoza - duże straty w produkcji PDF Drukuj Email

Schorzenia paciorkowe u zwierząt znane były u zwierząt od dawna. Główną uwagę zwracano na występowanie ich u koni i krów. Rzadziej występowały u świń, u których jako zarazki bakteryjne, mogą wikłać inne choroby. Współcześnie uznaje się, że streptokokoza świń wywoływana jest przez drobnoustroje zaliczane do rodziny Streptococcaceae (Lancefield - 1933, 1952, Truszczyński 1972). Zakażenia świń drobnoustrojami z rodzaju streptococcus suis kojarzono do niedawna przede wszystkim z zachorowaniami osesków, rzadziej wiązano ze stratami występującymi wśród prosiąt odsadzanych.

Tags: choroby świń , chów trzody , profilaktyka , trzoda chlewna , zdrowie świń

 
Kontrola zdrowia stada PDF Drukuj Email

Koncentracja produkcji zwierzęcej wiąże się z większym zagrożeniem epizootycznym. Wysoki status zdrowotny jest ważny szczególnie w stadach zarodowych, gdyż potencjał genetyczny może ujawnić się tylko w zdrowym i silnym organizmie.

      Przyjmuje się, że od jednej lochy rocznie powinno odchowywać się 26-27 prosiąt, a przyrosty dobowe masy ciała tuczników powinny wynosić nie mniej niż 700 g, przy zużyciu paszy na 1 kg przyrostu 2,5-2,7 kg. Każda infekcja powoduje pogorszenie wskaźników ekonomicznych fermy. Na światowym zjeździe lekarzy weterynarii, który odbył się w Krakowie w 2007 roku przedstawiono listę chorób, z jakimi borykają się najczęściej hodowcy i producenci świń (choroba Aujeszky’ego, grypa świń). Niestety chorób tych nie ubywa, wręcz przeciwnie

Tags: bioasekuracja stada , choroby świń , chów trzody , profilaktyka , trzoda chlewna , zdrowie świń

 
Ściółki w różnych systemach chowu świń PDF Drukuj Email

Chów i hodowla zwierząt w Polsce i na świecie staje obecnie przed szeregiem wyzwań. Z jednej strony znaczenie mają czynniki ekonomiczne i opłacalność hodowli z punktu widzenia producentów, z drugiej zaś dobrostan zwierząt i jego obostrzenia prawne.

    Od kilkunastu lat w Europie funkcjonują przepisy prawne chroniące prawa zwierząt oraz wymogi szeroko pojętej ochrony środowiska. Wymusiło to, także w naszym kraju, poszukiwanie nowych technologii chowu, tak, aby pogodzić zarówno interesy producenta, zwierząt gospodarskich i środowiska naturalnego.
    W produkcji trzody chlewnej wyróżnić można wiele rozwiązań technicznych i technologicznych. Dominującym systemem w Polsce jest system ściółkowy (ze ściółką płytką, średnią lub głęboką), dlatego też jej odpowiednia jakość i ilość nabiera zasadniczego znaczenia.

Tags: chlewnie , chów trzody , dobrostan trzody , trzoda chlewna

 
Podstawy konkurencyjnej produkcji świń Puławy 2008 PDF Drukuj Email

Jak nakazuje tradycja również i w tym roku w pierwszej połowie czerwca Puławy - miasto, gdzie znajduje się Państwowy Instytut Weterynaryjny - wypełniły się po brzegi lekarzami z całej Polski, zainteresowanymi produkcją świń. Można było również spotkać producentów i hodowców trzody chlewnej oraz przedstawicieli firm obsługujących ten sektor produkcji rolnej - których przedmiotem działalności są pasze, wyposażenie czy higiena obiektów inwentarskich. Powodem takiego zainteresowania Puławami była coroczna konferencja organizowana przez Zakład Chorób Świń PIW w Puławach przy współudziale Sekcji Hyopatologii Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, której tematem był tym razem „Postęp genetyczny, optymalne żywienie oraz ochrona zdrowia - podstawy konkurencyjnej produkcji świń”.

 
IX Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Minikowie PDF Drukuj Email

    W dniach od 21-22 czerwca br. odbyła się w Minikowie IX Regionalna Kujawsko - Pomorska Wystawa Zwierząt Hodowlanych - MINIKOWO 2008, połączona z Targami Rolnymi AGRO-TECH 2008. Swój dorobek hodowlany zaprezentowało 18 czołowych hodowców z woj. kujawsko-pomorskiego. Oceniono łącznie 59 sztuk trzody chlewnej: 5 knurków rasy wielkiej białej polskiej, 10 knurów rasy polskiej białej zwisłouchej i 12 knurków mieszańców ras ojcowskich oraz 9 loszek rasy wielkiej białej polskiej, 10 loszek rasy polskiej białej zwisłouchej i 13 loszek krzyżówkowych.

Tags: trzoda chlewna , wystawa

 
Preparaty produkowane przez firme InterYeast® i Leiber z drożdży piwowarskich - zasady stosowania w żywieniu zwierząt hodowlanych PDF Drukuj Email

Znaczenie drożdży piwnych Saccharomyces cerevisiae w preparatach produkowanych przez firmę InterYeast®

Żywienie zwierząt wysoko produkcyjnych wiąże się nie tylko z dostarczeniem odpowiedniej ilości białka i energii w paszy, ale również składników mineralnych i witamin. Jednak przede wszystkim z zapewnieniem odpowiedniej jakości pasz. Zastosowanie pewnej grupy dodatków paszowych w formie pre- i probiotyków wprowadza do dawki pokarmowej składniki w postaci łatwo przyswajalnej, niweluje mikotoksyny występujące w paszach, a tym samym wykazuje pozytywny wpływ na produkcyjność i zdrowotność zwierząt. Wprowadzenie do dawki pokarmowej preparatów z drożdży piwnych pozwala uzyskać takie efekty, co już stwierdzono w doświadczeniach żywieniowych, a o czym co raz więcej hodowców przekonuje się we własnej praktyce.

Tags: dodatki paszowe , drożdze , pasze , żywienie , żywienie bydła

 
Materiał genetyczny Jakie prosięta kupić do tuczu? PDF Drukuj Email

Pytanie będące treścią tytułu powinno być jednym z pierwszych, jakie zadaje sobie producent tuczników w cyklu otwartym. Wiadomym jest, że stworzenie zwierzętom w chlewni warunków mikroklimatycznych spełniających ich wymogi, zapewnienie zgodnego z zapotrzebowaniem, zbilansowanego żywienia oraz prawidłowa pielęgnacja i profilaktyka weterynaryjna przynoszą oczekiwany skutek dopiero wtedy, gdy zwierzę ma odpowiednie, warunkujące wysoką produkcyjność, założenia genetyczne. Należy przez to rozumieć, że powinno mieć odziedziczone po rodzicach (ocenionych pod względem wartości ich cech tucznych i rzeźnych) predyspozycje do szybkiego wzrostu i bardzo dobrego wykorzystania paszy w trakcie tuczu oraz osiągania wysokiej mięsności w ocenie poubojowej. Spełnienie tych warunków daje podstawy do uzyskiwania wysokiej efektywności w produkcji tuczników.

Tags: hodowla świń , hodowla trzody , prosięta

 
Choroby świń wywołane przez pasożyty zewnętrzne i pierwotniaki PDF Drukuj Email

W populacjach zwierząt dzikich pasożyty stanowią bardzo ważny czynnik selekcyjny, jednak w przypadku zwierząt gospodarskich są przyczyną poważnych strat ekonomicznych.
    Skutkiem inwazji pasożytniczych (na przykład kokcydiów) może być bezpośrednio śmierć zwierząt, natomiast największe znaczenie mają straty pośrednie, wynikające z inwazji podklinicznych, które mogą przebiegać bezobjawowo i na ogół mają charakter przewlekły.

Tags: choroby świń , choroby trzody , kokcydioza , sarkocystoza , toksoplazmoza , trzoda chlewna , zdrowie

 
Emisja amoniaku w budynkach dla trzody chlewnej PDF Drukuj Email

Skład powietrza w pomieszczeniach dla zwierząt różni się od powietrza atmosferycznego. Objętościowo skład powietrza atmosferycznego przedstawia się następująco: azot (N2) - 78,09%; tlen (O2) - 20,95% argon (Ar) - 0,93%, dwutlenek węgla (CO2) - 0,03%.

    Źródłem powstawania zanieczyszczeń gazowych w budynkach inwentarskich są zwierzęta, odchody, pasza oraz urządzenia technologiczne (rysunek 1). Powietrze w pomieszczeniach inwentarskich zawiera kilkakrotnie więcej dwutlenku węgla, a także występują w nich domieszki gazowe nieobecne w powietrzu atmosferycznym: amoniak, metan, tlenek węgla, siarkowodór o gazy śladowe tzw. odory. Im mniejsza jest różnica pomiędzy składem powietrza atmosferycznego i powietrza w pomieszczeniach inwentarskich tym są lepsze warunki utrzymania zwierząt. Zawartość szkodliwych domieszek gazowych w powietrzu waha się w szerokich granicach i zależy od wielu czynników: gatunku zwierząt i sposobu ich utrzymania, sposobu wentylacji budynków, temperatury, wilgotności oraz od sposobu usuwania i miejsca składowania odchodów.

Tags: Amoniak , dobrostan trzody , ekologia , środowisko , trzoda chlewna , zoohigiena trzody