Portal Hodowcy - Hodowla i Chów Trzody Chlewnej


Hodowca Trzody Chlewnej 3/2009 PDF Drukuj Email

Hodowca Trzody Chlewnej

 

 

 

Adres redakcji:
Pro Agricola Sp. z o.o.
11-036 Gietrzwałd, Naglady, ul. Wiejska 3

Redakcja czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.oo - 16.oo
tel. (89) 512 35 13, -14
tel/fax (89) 512 35 15


Dostęp do artykułów na portalu 6 miesięcy po publikacji wersji papierowej.

Tymczasem zapraszamy do zakupu prenumeraty. 

Prenumeratorzy otrzymują kolejne numery wysyłkowo, za pośrednictwem Poczty Polskiej. Prenumeratę można rozpocząć w dowolnym momencie. Dopiero po wpłacie na konto wydawcy rozpocznie się realizacja zamówienia.

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek:

Pro Agricola Sp. z o.o.
Warmiński Bank Spółdzielczy Jonkowo o/Gietrzwałd

10 8857 1067 3001 0009 8179 0001

 

 

 

Artykuł
HTCH
Prenumerata dwumiesięcznika Hodowca Trzody Chlewnej + prezent dla nowych prenumeratorów: Segregator
Cena jednostkowa
50.00 zł
Ilość
Rabat
Nie jestem studentem Jestem studentem 50% rabat

Tags: chów , hodowla , trzoda chlewna

 
Otwarty system chowu świń PDF Drukuj Email

We współczesnym chowie zwierząt gospodarskich współistnieją różne systemy chowu. Funkcjonują w nich grupy osobników, które mają w różny sposób zmodyfikowany behawior, dość często odległy od dziko żyjących przodków. Zmiana ich zachowania może rodzić problemy związane zarówno z krzywdą zwierząt, jak i obniżeniem produkcyjności. Dlatego też specjaliści od dobrostanu, w trakcie badań, starają się znaleźć punkt równoważący interesy zwierząt i hodowców, bowiem na dobrostan zwierząt wpływa szereg czynników takich, jak: obchodzenie się ze zwierzętami, warunki utrzymania oraz zachowanie adaptacyjne zwierząt.

Tags: utrzymanie

 
Jak stworzyć optymalne warunki do wykorzystania potencjału genetycznego tuczników? PDF Drukuj Email

Wartość genetyczna zakupionych
do tuczu zwierząt jest punktem wyjścia do uzyskania dobrej efektywności w chowie świń. Potencjał genetyczny, generowany i utrwalany na poziomie hodowli, może być skutecznie wykorzystany w chlewni towarowej tylko i wyłącznie pod warunkiem zapewnienia zwierzętom bardzo dobrych warunków bytowania. Środowisko, w którym odbywa się produkcja, w sposób zasadniczy rzutuje na osiągane przez zwierzęta tempo wzrostu, wykorzystanie paszy i poziom cech rzeźnych.

Tags: produkcja

 
Wymiana powietrza w chlewni PDF Drukuj Email

Specyfiką każdej chlewni lub jej najbliższego otoczenia może być i zazwyczaj jest – bardzo charakterystyczny odór. Charakterystyczne warunki środowiskowe panujące wewnątrz budynków inwentarskich z trzodą chlewną wymagają także specjalnej uwagi i skrupulatności przy poszczególnych zabiegach i utrzymaniu mikroklimatu na odpowiednim poziomie. Poniższy artykuł dotyczy wymiany powietrza w chlewni i zagadnień związanych z wentylacją.

Tags: zoohigiena

 
Grypa świń (A/H1N1) zagrożeniem zoonotycznym dla człowieka PDF Drukuj Email
 Apel rzecznika Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) o zachowanie spokoju i rozsądku w przypadku grypy świńskiej, która w określonych warunkach może przybrać charakter pandemii, nie zwalnia z podejmowania działań, których celem jest zapobieganie lub ograniczenie zasięgu tej choroby. Jedną ze składowych profilaktyki jest znajomość przebiegu grypy u świń oraz warunków w jakich wirus stanowił zagrożenie dla człowieka, a także metod transmisji choroby i objawów chorobowych u ludzi. Istotne znaczenie ma także poznanie mechanizmów pojawienia się nowych wysoce chorobotwórczych podtypów wirusów grypy i mechanizmów unikania przez te wirusy ochrony immunologicznej organizmu, oraz sposobów zwalczania i leczenia tej groźnej choroby.

Tags: zdrowie

 
Pułapka PDF Drukuj Email

Jan M. Fijor 

Latem 2008 roku, jedna z moich znajomych odkupiła od swego krewnego samochód, który ten ostatni sprowadził kilka tygodni wcześniej w ramach tzw. mienia przesiedleńczego ze Stanów Zjednoczonych. Zwracam uwagę, że zdarzenie miało miejsce w czasie pamiętnego boomu związanego z silną aprecjacją złotego, co już samo w sobie było okazją. Poza tym, pojazd (subaru, rocznik 2004) był uszkodzony i niekompletny, dzięki czemu kupiony został, jest na to formalna umowa, za ok. 10 tysięcy dolarów, wówczas niewiele ponad 21 tysięcy złotych.

Tags: na drugi rzut oka

 
Enzymy paszowe i ich rola w żywieniu świń PDF Drukuj Email

W hodowli trzody chlewnej dąży się do uzyskania jak najlepszych wyników produkcyjnych optymalnym kosztem. Efektywna produkcja tuczników powinna być oparta na wysokowartościowym materiale genetycznym. Wykorzystanie potencjału genetycznego zwierząt wymaga dostarczenia im składników pokarmowych zgodnie z normami żywienia.

Tags: gospogarka paszowa , żywienie

 
Wpływ żywienia loch na zdrowie prosiąt PDF Drukuj Email

Opłacalność produkcji trzody chlewnej w dużej mierze zależy od wysokiej plenności loch. Ta ostatnia w 10-20% związana jest z ich potencjałem genetycznym, a aż w 75-85% zależy od warunków środowiskowych. Najważniejszym czynnikiem środowiskowym z kolei jest prawidłowe żywienie. Żywienie loch podczas ciąży i laktacji skutecznie przekłada się na ilość oraz jakość urodzonych, a następnie odchowanych prosiąt.

Tags: prosięta

 
Sposoby na wyższą plenność loch PDF Drukuj Email

Głównym celem użytkowania rozpłodowego loch jest uzyskanie od nich jak największej liczby prosiąt w ciągu roku, a tym samym zmniejszenie kosztów wyprodukowania 1 prosięcia. Opłacalność produkcji trzody chlewnej w dużej mierze zależy od wysokiej plenności gospodarczej loch, miernikiem której jest liczba prosiąt odchowanych przez samice w ciągu roku. Wskaźnik ten jest głównym elementem ekonomiki produkcji prosiąt. Należy więc zastanowić się od czego zależy i jakie czynniki wpływają na jego kształtowanie.

Tags: rozród , utrzymanie trzody

 
Nuda w kojcu przyczyną problemów w zachowaniu świń PDF Drukuj Email

Zwierzęta reagują na zmiany jakie dokonuje człowiek w ich środowisku nie tylko poprzez reakcje na poziomie fizjologicznym, ale przede wszystkim zmianami zachowania się. Dlatego uważa się, że zachowanie zwierząt stanowi najbardziej miarodajne źródło informacji o stopniu tolerancji warunków bytowych. Ocena odchyleń reakcji behawioralnych od normalnego zachowania zwierząt stanowi ważne wskazanie, co do konieczności modyfikacji systemu utrzymania zwierząt i zastosowanych technologii chowu. A im więcej osobników przejawia zaawansowane stany patoetologiczne, tym pilniejsze jest dokonanie określonych zmian w środowisku zwierząt.

Tags: potrzeby behawioralne , utzymanie świń

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 Następna > Ostatnie >>

Strona 1 z 2