Copyright 2017

Na przestrzeni XX i XXI wieku postęp technologiczny znacznie zwiększył możliwości wyprowadzenia zdrowego lęgu. Niewątpliwie pomocna w zapewnieniu optymalnych warunków wylęgu jest aparatura najnowszej generacji. Usprawnienia elektroniczne dotyczą przede wszystkim sprawnej wentylacji, pomiaru CO2 czy dezynfekcji ułatwiają hodowcy sprawne zarządzanie stadem.

 

Oliwia Duszyńska-Stolarska
Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy w Bydgoszczy