Copyright 2017

 

Hodowca Bydła 2/2013

 

 

W numerze:

 1.Zaburzenia oddechowe u nowonarodzonych cieląt Agnieszka Wilczek-Jagiełło

2.Wpływ żywienia i zdrowia cieląt na przyszłą wydajność mleczną Paweł Górka

3.Samojezdny wóz paszowy to jedna z kluczowych technologii w zwiększaniu konkurencyjności

4.Stabilny żwacz to lepsze wykorzystanie paszy i wyższa produkcja mleka Józef Krzyżewski

5.Dobrze przygotować pole pod siew kukurydzy Hubert Waligóra, Witold Skrzypczak

6.Oświetlenie w oborze niezwykle ważne Robert Szulc

7.Odchów cieląt z przeznaczeniem na opas Maciej Adamski, Edyta Wojtas

8.Groźny ochwat Paweł Stefański

9.Wybór odmian kukurydzy na kiszonkę w zależności od warunków glebowych i klimatycznych Anna Weber, Hubert Waligóra

10.Z dobrej kukurydzy – dobra kiszonka Zbigniew Podkówka

11.BASF jedną z pięćdziesięciu najbardziej innowacyjnych spółek na świecie

12.Niektóre aspekty żywienia pastwiskowego krów mlecznych Juliusz Strzetelski

13.Znaczenie roślin motylkowatych i ich mieszanek z trawami w produkcji wysokowartościowych pasz z użytków zielonych Jerzy Barszczewski

14.Wykorzystanie pastwisk w produkcji mleka o podwyższonej wartości odżywczej Iwona Radkowska, Adam Radkowski

15.Intensywne odmiany traw w nowoczesnej gospodarce pastwiskowej Roman Łyszczarz

16.Lucerna – sięgać po sprawdzone odmiany Piotr J. Domański

17.Wykorzystanie biomasy z użytków zielonych do produkcji mleka Dariusz S. Minakowski

 

 

 

 

Cena rocznej prenumeraty miesięcznika Hodowca Bydła: 90 zł

Wpłaty prosimy kierować na:

Pro Agricola Sp. z o.o., ul. Puławska 39 lok. 30, 02-508 Warszawa

10 8857 1067 3001 0009 8179 0001

Dla nowych prenumetorów Hodowcy Bydła w prezencie: segregator do archiwizowania czasopism oraz Suplement: Jak zabić własną krowę?

Zamówienia: kliknij tutaj