• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo Tom I ks002

zywipasz1
56,00 PLN

Jest to wznowienie tomu I obszernego, kompleksowego, nowoczesnego, trzytomowego podręcznika z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa. Tom I zawiera najważniejsze zagadnienia dotyczące fizjologii i przemian biochemicznych związanych z żywieniem różnych gatunków zwierząt gospodarskich, domowych i amatorskich.
Omówione są w nim:

* Składniki pasz i ich znaczenie dla organizmu zwierząt
* Budowa przewodu pokarmowego zwierząt gospodarskich
* Pobieranie pokarmu, trawienie i wchłanianie
* Przemiana materii i składników mineralnych
* Żywieniowe metody ograniczania skażenia środowiska naturalnego odchodami zwierzęcymi
* Oceny wartości pokarmowej i zapotrzebowania zwierząt


Autorami podręcznika są wybitni specjaliści ze wszystkich ośrodków akademickich i naukowych zarówno z uczelni rolniczych, jak i instytutów naukowych w Polsce.

f t g