• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Żywienie zwierząt i paszoznawstwo, tom III - Paszoznawstwo ks016

zywip3_new
75,00 PLN

Objętość: 432 str.

Rok wydania: 2013

W książce omówiono m.in.

  • wartości pokarmowe różnych materiałów paszowych - pojedynczych pasz, jak i mieszanek treściwych, koncentratów białkowych, a także różnych dodatków paszowych stosowanych w żywieniu zwierząt,
  • sposoby ich pozyskiwania,
  • metody konserwacji i przetwarzania,
  • obecność w nich substancji antyodżywczych i ich oddziaływanie na zdrowie zwierząt,
  • związki chemiczne i preparaty biotechnologiczne, które mogą być pomocne w efektywnej produkcji zwierzęcej zapewniającej pozyskanie bezpiecznej żywności,
  • zagadnienia wynikajace z najnowszych zmian przepisów UE dotyczących pasz, higieny pasz, nadzoru weterynaryjnego nad produkcją pasz,
  • temat pasz pochodzących z roślin genetycznie modyfikowanych.
f t g