• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Nowe trendy w hodowli i produkcji kur ks013

nowe_trendy
60,00 PLN

Od autorów

Oddając P.T. Czytelnikom nasze opracowanie pt. “Nowe trendy w hodowli i produkcji kur”, pragniemy - zainteresowanym produkcją drobiarską, realizowaną w różnej skali i w różnych warunkach - przedstawić rysujące się w najbliższej przyszłości kierunki produkcji, ze szczególnym uwzględnieniem różnych, alternatywnych metod chowu semiintensywnego, organicznego/ekologicznego. Biorąc pod uwagę rosnące zainteresowanie właścicieli przydomowych ogródków posiadaniem w nich przedstawicieli ozdobnych ras kur, a także zagadnieniami hodowli i chowu tych ptaków, poświęciliśmy tym problemom jeden z rozdziałów. Rozwój gospodarstw agroturystycznych i towarzyszący im przyzagrodowy, ekologiczny chów kur, zainspirował nas do przedstawienia podstawowych metod uboju, obróbki i przygotowania tuszek młodych kurcząt mięsnych oraz podstawowych zasad postępowania z jajami spożywczymi, przeznaczonymi do sprzedaży. Czytelnik może się również zapoznać z podstawami żywienia kurcząt i kur w różnych systemach chowu. Biorąć pod uwagę wzrost znaczenia służb weterynaryjnych, tak w zakresie bezpieczeństwa żywności jak i ochrony zdrowia drobiu, położono szczególny nacisk na przybliżenie hodowcom i producentom zasad opieki weterynaryjnej.

oprawa miękka
ilość stron: 220

f t g