Copyright 2019

Handel zagraniczny pisklętami indyczymi w okresie styczeń–czerwiec 2015 r. pozostaje na ujemnym poziomie. W omawianym okresie import z UE wyniósł 8 252 tys. szt. a wywóz do krajów trzecich 1 681,6 tys. szt.
Skorygowane zostały przez GUS również wielkości handlu zagranicznego pisklętami indyczymi w 2014 r. Przywóz z UE   wyniósł 13 910,8 tys. szt. a wywóz do krajów trzecich - 3 369,5 tys. szt.

Za: KIPDiP