Copyright 2019

W 2014 r. państwa członkowskie UE-28 wyprodukowały w sumie 13,181 mln ton mięsa drobiu. Największym producentami były Polska – 1,783 mln ton (14% udział), Francja – 1,678 mln ton (13%), Wielka Brytania – 1,643 mln ton (12%), Niemcy – 1,512 mln ton (11%) i Hiszpania – 1,468 mln ton (11%). Produkcja tych pięciu państw stanowiła łącznie 61,3% unijnego poziomu wytwarzania. Samowystarczalność UE w produkcji drobiu w ubiegłym roku wyniosła 104%, a nadwyżki były kierowane na eksport, który wzrósł wobec 2013 r. o 3,8% do 1,35 mln ton. W wysyłkach dominowały produkty o niższej wartości (1,37 EUR/kg). Połowa sprzedaży została skierowana do pięciu odbiorców – RPA, Beninu, Hongkongu, Arabii Saudyjskiej i na Ukrainę, a pozostała część do wielu innych krajów. W 2014 r. import mięsa drobiu do UE wyniósł ok. 800 tys. ton i pochodził głównie z Brazylii (60% całkowitego przywozu) i Tajlandii (30%). W strukturze zakupów przeważały piersi drobiu i inne wysokowartościowe produkty np. gotowane przetwory. Średnia wartość jednostkowa importu wyniosła 2,59 EUR/kg. Dostawy z Tajlandii były ograniczone ze względu na niestabilną sytuację polityczną w tym kraju oraz reorientację na bliższe rynki zbytu (np. Laos czy Japonia). Ponadto Brazylia wysyła coraz więcej drobiu do Rosji, Arabii Saudyjskiej i Chin, co wpłynęło na zmniejszenie wysyłek do UE.

Za: Fammu/Fapa