Copyright 2020

Indyk Polski

Z amerykańskich analiz wynika, że największym odbiorcą mięsa indyczego z USA jest Meksyk, który jest również największym importerem brojlerów ze Stanów Zjednoczonych. W ciągu pierwszych 6 m-cy 2017 roku Meksykanie sprowadzili dziesięciokrotnie większą ilość indyków (180,5 mln funtów, czyli 82 mln ton), niż drugi co do wielkości odbiorca tego mięsa - Hong Kong (15,9 mln funtów), czyli 2 mln ton). Pozostałe miejsca eksportu indyków ze Stanów Zjednoczonych to: Japonia, Dominikana, Haiti, Kanada, Benin, Jamajka, RPA i Chile. Indyki eksportowane były także do: Bahamy, Tajwanu, Panamy, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kostaryki, Gwatemali i Peru.
Kanada, która była szóstym co do wielkości importerem amerykańskiego indyka, była zarówno największym eksporterem indyków do Stanów Zjednoczonych, które w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 wyniosło 10,5 miliona funtów. Chile, który był dziesiątym największym importerem indyka w USA, znalazło się na drugim miejscu wśród rynków eksportujących indyki do USA  (za 4,3 mln funtów). Jedynym krajem, który wyeksportował indyki do USA, a nie sprowadzał ich z tego kraju był Izrael (673 tys. funtów).

 

1 września 2017

Pierwsze stado indyków odchowane całkowicie przy użyciu probiotyków i fitoncydów trafiło do jednej z polskich ubojni. Właścicielami fermy są hodowcy z wieloletnim doświadczeniem z Warmii Pisklęta BUT 6 pochodziły po rodzicach ze stad reprodukcyjnych utrzymywanych w Polsce. Obok mieszanki pełnoporcjowej wyprodukowanej w jednej z polskich firm paszowych indyki otrzymywały dodatkowo probiotyki oraz preparaty ziołowe o silnym działaniu. Na fermie zastosowano pełny program bioasekuracji wraz z ciągłą analizą warunków środowiskowych i mikrobiologicznych. Co ciekawe, upadków w stadzie było dużo mniej niż zwykle a indyki wykazywały znaczną żywotność. Do ubojni odstawiono 15 tys. sztuk indora w wieku 21 tyg., w wadze ok. 21 kg. Wcześniej ubitych zostało 4 tys. sztuk indyczek w wadze pow. 8 kg. Z naszych informacji wynika, że ubojnia zapowiedziała, iż za żywiec wyprodukowany całkowicie przy użyciu naturalnych preparatów wspomagających ochronę zdrowia i wzrost jest w stanie zapłacić wyższą cenę.

1 września 2017

W pobliżu Szczecina wykryto wirusa ptasiej grypy u pięciu dzikich kaczek i jednej mewy.  Wyznaczono obszar zagrożony ptasią grypą.

Wirus wywołujący ptasią grypę wykryto u pięciu dzikich kaczek wodnych i jednej mewy, które znaleziono martwe na Jeziorze Dąbie w okolicach Szczecina - podał 7 listopada 2016 r. PAP zachodniopomorski lekarz weterynarii.

Martwe kaczki na Jeziorze Dąbie w okolicach Lubczyny i Czarnej Łąki znaleziono w ubiegłym tygodniu. W sumie zebrano 74 sztuki martwego ptactwa, większość to dzikie kaczki i jedna mewa. Pobrano materiał do badań z pięciu kaczek i jednej mewy i wysłano do badań wirusologicznych w kierunku grypy ptasiej. Diagnoza: wysoko zjadliwa grypa ptasia.Według inspektora weterynarii wykryty wirus może teoretycznie u ludzi spowodować objawy grypowe, ale nigdy nie został jeszcze u nich stwierdzony. Jak dodał, by zakazić się wirusem, ktoś musiałby mieć bezpośredni kontakt z dzikim ptactwem, a to jest mało prawdopodobne.

W wyniku wystąpienia ptasiej grypy wyznaczono w powiatach: nowogardzkim, szczecińskim i polickim obszar zapowietrzony i zagrożony. Znalezienie martwych ptaków z gatunków wodnych należy zgłaszać do powiatowego lekarza weterynarii na obszarze trzech wymienionych powiatów.

Ptasia grypa wystąpiła w Polsce dwa razy. W grudniu 2007 r. pojawiła się w 10 ogniskach w województwach: mazowieckim (w powiatach płockim i żuromińskim) oraz warmińsko-mazurskim (w powiatach lidzbarskim, elbląskim i ostródzkim). W wyniku wykrycia tej choroby służby weterynaryjne zlikwidowały 939 tys. ptaków oraz ponad 3 mln 950 tys. jaj. Straty hodowców drobiu z tego tytułu oceniono na ponad 19 mln zł.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
wk/Kurier PAP

Firma Aviagen Turkeys zaktualizowała cele produkcyjne dla indyków B.U.T. 6 i B.U.T Premium. Zalecenia te zostały zmienione w celu odzwierciedlenia uzyskiwanych przez europejskich producentów najnowszych wysokich wydajności. Publikacja nowych celów produkcyjnych ma wspomóc klientów w określeniu poziomu własnych osiąganych wyników oraz wskazać na możliwości dalszego usprawniania produkcji.

 

Nowe cele produkcyjne dla indyków B.U.T. 6 znajdują się tutaj  a B.U.T Premium tutaj.

W okresie pierwszych 10 miesięcy 2015 roku wstawienia piskląt indyczych w Polsce wyniosły 34170 tys. sztuk. Było to o 5233 tys. sztuk więcej niż w analogicznym okresie roku 2014. Jest to wzrost o 18,08%. Podobny, choć nieco niższy wzrost, dotyczył wylęgów w polskich wylęgarniach. W okresie 9 miesięcy 2015 r. wylęgi wyniosły łącznie 19 215 tys. szt. Jest to wzrost o 2 289 tys. szt (+ 13,5 %). W okresie styczeń – wrzesień import piskląt tego gatunku drobiu z UE wyniósł 12 064,1 tys. szt. a eksport do krajów trzecich – 2 407,8 tys. szt.

Za: Indyk Lubuski

Niższe ceny pasz przemysłowych w 2014 roku przyczyniły się do poprawy rentowności chowu drobiu rzeźnego mimo spadku cen skupu. Przeciętna relacja cen żywiec/pasza, kształtowała się na rynku kurcząt na poziomie 2,75, a na rynku indyków na poziomie 4,10. W okresie pierwszych ośmiu miesięcy br. pasze przemysłowe dla kurcząt brojlerów potaniały średnio o 4,9% w relacji do analogicznego okresu przed rokiem. Jednocześnie ceny skupu kurcząt rzeźnych obniżyły się w tym samym czasie o 5,7%. Relacja cen żywiec/pasza pogorszyła się z 2,74 w okresie styczeń-sierpień 2014 roku do 2,71 w takim samym okresie 2015 roku. Jest to relacja zapewniająca opłacalność chowu, która nie stanowi bariery dla dalszego rozwoju produkcji kurcząt rzeźnych. Udział producenta kurcząt w cenie zbytu ubojni zwiększył się z 63,6% w 2014 roku do 64,4% w 2015 roku, a w cenie detalicznej tuszki patroszonej odpowiednio z 50,2% do 50,6%. Nie były to więc zmiany znaczącej. Na rynku indyków ceny przemysłowych mieszanek pasz pełnoporcjowych obniżyły się w okresie styczeń-sierpień br. w relacji do roku poprzedniego o 5,4%, wobec wzrostu cen skupu indyków rzeźnych o 2,1%. Opłacalność chowu indyków poprawiła się, co znalazło odzwierciedlenie w poprawie relacji cen żywiec/pasza z 4,00 w 2014 roku do 4,31 w 2015 roku. Udział ceny skupu indyków w cenie zbytu tuszki indyczej uzyskiwanej przez ubojnię przemysłową praktycznie się nie zmienił, gdyż obie te ceny wzrosły w porównywanym okresie o nieco ponad 2%.

Rynek Mięsa, drobiu i jaj, nr 48

Podmioty prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, mający nadal prawo rozliczania się z podatku dochodowego na podstawie norm szacunkowych dochodu, w tym roku nie składają deklaracji PIT - 6 w terminie do 30 listopada. Deklarację na następny rok składać należy do 20 stycznia 2016 r. na nowym druku, który jest dopiero opracowywany. Według nowej ustawy obowiązek rozliczania się z podatku dochodowego na podstawie ksiąg rachunkowych mają wszystkie podmioty działów specjalnych produkcji rolnej, które przekroczyły próg 1,2 mln euro rocznego przychodu netto W terminie do dnia 20 stycznia 2016 r. deklarację PIT-6 składają wyłącznie podatnicy, którzy dochód z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. będą ustalać na podstawie norm szacunkowych dochodu z określonej powierzchni upraw lub jednostki produkcji zwierzęcej. Deklaracji PIT-6 na 2016 r. nie składają podatnicy, którzy:

- będą ustalać dochód na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, rezygnując tym samym z ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie norm szacunkowych dochodu;

- są zobowiązani do ustalania dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej w 2016 r. na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.

Podatnicy, którzy w 2016 r. będą ustalać dochód z działów specjalnych produkcji rolnej na podstawie prowadzonej podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych, będą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy od dochodu wynikającego z podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych. Zaliczki te nie będą ustalane decyzją naczelnika urzędu skarbowego.

Za: KIPDiP

Tylko na naszym portalu zdobędziesz aktualną informację na temat ubojni żywca indyczego w Polsce. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Tylko na naszym portalu zdobędziesz aktualną informację na temat wylęgarni i dystrybutorów piskląt indyczych w Polsce. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

Tylko na naszym portalu zdobędziesz aktualną informację na temat firm zajmujących się wyposażaniem ferm drobiarskich. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.

f t g