Copyright 2019

Indyk Polski

Eksport amerykańskiego mięsa indyczego obniżył się do poziomu najniższego od 5 lat ze względu na straty w pogłowiu indyków wywołane najbardziej dotkliwą w historii USA epidemią ptasiej grypy. W maju br. wysyłki wyniosły zaledwie 16 tys. ton i były o 38% niższe w skali roku. Był to najniższy miesięczny poziom wywozu od początku 2010 r. Od stycznia do maja br. eksport wyniósł ok. 99 tys. ton i był o 18% niższy w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego i najniższy od 2009 r. Niski wolumen wywozu sprzed 5 lat był związany z globalnym kryzysem gospodarczym.

Obecny spadek dostaw jest związany z restrykcjami importowymi wprowadzonymi przez głównych odbiorców amerykańskiego mięsa z indyków – m.in. Meksyk, a także obniżeniem produkcji. W maju br. w USA wytworzono 197 tys. ton mięsa indyczego – o 8% mniej niż przed rokiem. Odbudowa stada może potrwać kilka miesięcy, przynajmniej do początku 2016 r.

Źródło: FAMMU/FAPA

Handel zagraniczny pisklętami indyczymi w okresie styczeń–czerwiec 2015 r. pozostaje na ujemnym poziomie. W omawianym okresie import z UE wyniósł 8 252 tys. szt. a wywóz do krajów trzecich 1 681,6 tys. szt.
Skorygowane zostały przez GUS również wielkości handlu zagranicznego pisklętami indyczymi w 2014 r. Przywóz z UE   wyniósł 13 910,8 tys. szt. a wywóz do krajów trzecich - 3 369,5 tys. szt.

Za: KIPDiP

Wylęgi piskląt indyczych w okresie 6 miesięcy 2015 r. wyniosły łącznie 12 830 tys. szt. Jest to wzrost o 1 197 tys. szt. ( + 10,3%) w porównaniu z takim samym okresem 2014 r. Według danych organizacji Indyk Lubuski, w okresie styczeń-lipiec 2015 wstawienia wyniosły ogółem 23983 tys. szt. i były wyższe od analogicznych w roku 2014 o 3699 tys. szt. (wzrost o 18,24%).

Za: KIPDiP