Drukuj

Obserwowany od lat wzrost produkcji mięsa drobiowego, pociąga za sobą wzrost produkcji odpadów zwierzęcych. Suma składników jadalnych i niejadalnych możliwa do uzyskania od ptaków poszczególnych gatunków ma istotne znaczenie ekonomiczne, między innymi, z uwagi na konieczność właściwego zagospodarowania lub utylizacji części niejadalnych.

 

Daria Murawska
Katedra Towaroznawstwa Ogólnego i Doświadczalnictwa
Wydział Bioinżynierii Zwierząt, UWM w Olsztynie