Copyright 2019

Anna Wilkanowska

Uniwersytet w Molise (Włochy)

 

Termin „stres” jest od wielu lat używany w biologii do opisania szeregu fizjologicznych i behawioralnych zmian wywołanych działaniem awersyjnych bodźców, które są niczym innym jak czynnikami środowiskowym, często nazywanym również stresorami. Pojęcie stresu doczekało się bardzo wielu naukowych wyjaśnień, było i jest tematem licznych prac naukowych, dlatego podejmując się tematyki stresu przedubojowego, warto jest skupić się na początku na fizjologicznych aspektach tego „zjawiska”.

Zaloguj się, aby zobaczyć.