Drukuj

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin

Adenowirusy są szeroko rozpowszechnione w przyrodzie. Zakażenia z ich udziałem dotykają ludzi, pozostałe gatunki ssaków, a także ptaki. Grupę adenowirusów dzieli się na trzy podgrupy: I, II i III. Krwotoczne zapalenie jelit u indyków (HEV) wywołują adenowirusy typu II. Chorobę po raz pierwszy zidentyfikowano w USA. Natomiast w Polsce pierwsze przypadki HEV opisano w latach 80-tych poprzedniego stulecia.
Pomimo że od tego czasu minęło około dwadzieścia lat, badania wskazują na znaczne rozprzestrzenienie zakażeń wirusem krwotocznego zapalenia jelit w Polsce, jak i na świecie.

Zaloguj się, aby zobaczyć.