• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Bartosz Korytkowski, Bydgoszcz

Kanibalizm może przyjmować różne stadia, które uzależnione są od gatunku drobiu, wieku ptaków i wielu innych czynników. W produkcji drobiarskiej terminem tym określa się wzajemne okaleczanie się ptaków, wyszarpywanie i wyjadanie tkanek. Kanibalizm uznawany jest za jednostkę chorobową, przez innych jako nawyk.


Uzyskanie oczekiwanych efektów produkcyjnych i utrzymanie dobrej zdrowotności indyków jest możliwe tylko przy stałym monitoringu stada. Codziennie winniśmy przeglądać stado oraz kontrolować spożycie paszy i wody. Indyki kalekie i wyraźnie odstające od stada należy brakować i jak najszybciej przeznaczać na ubój. Warunkiem efektywnego odchowu jest bowiem regularna i systematyczna obserwacja ptaków. Kanibalizm może być powodem trwałych strat ekonomicznych w wielkotowarowej produkcji drobiarskiej. Nawyk ten może występować u wszystkich gatunków drobiu jednakże najczęściej obserwowany bywa u kur i indyków. Najczęściej zjawisko to dotyczy osobników młodych w okresie wychowu, rzadziej ptaków dorosłych. Etiologia tego patologicznego stanu jest wieloczynnikowa. W praktyce przyczyny prowadzące do jego wystąpienia są bardzo trudne do jednoznacznego ustalenia

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g