Copyright 2020

Oliwia Duszyńska-Stolarska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Badania kliniczne prowadzone przez lekarzy weterynarii stanowią cenny element diagnozy. Diagnozowanie oraz profilaktyka chorób jest czynnikiem niezbędnym w prowadzeniu hodowli, gdyż w znacznym stopniu obniża późniejsze koszty leczenia.


Niezwykle pomocnym narzędziem do zachowania stanu równowagi jest przeprowadzanie badań pozwalających określić kondycję zwierząt. Jedna z kluczowych kwestii jest odpowiednie podejście do zwierzęcia. Ptaki stanowią trudny obiekt badań natomiast wiedza w ten sposób pozyskana może zapobiec zachorowaniu. Natomiast w momencie zaistnienia choroby trafna diagnoza spowoduje szybsze usunięcie objawów, obniżenie cierpienia ptaków i zmniejszy koszty leczenia stada. Badania hematologiczne i biochemiczne krwi są uzupełnieniem innych metod diagnostycznych. Natomiast w ocenie m.in. anemii zakaźnej kurcząt, miopatiach spowodowanych niedoborem witaminy E oraz selenu stanowią podstawowe źródło informacji. Podobnie w przypadku zatruć mikotoksynami i kokcydiostatykami odgrywają zasadniczą rolę. Ocena wskaźników hematologicznych oraz biochemicznych będąca podstawą badań klinicznych u drobiu nie należy do prostych. Przede wszystkim dlatego, iż brakuje fizjologicznych norm odnośnie poszczególnych parametrów. Dodatkowo wartość poszczególnych wskaźników jest zmienna w zależności od gatunku, rasy, wieku oraz płci. Na kształtowanie się określonych wskaźników może mieć również znaczenie żywienie oraz system utrzymania ptaków. Dodatkową trudność we właściwej ocenie odpowiednich wskaźników stwarzają duże różnice osobnicze wyzwalające zmiany wartości parametrów.

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g