Drukuj

Oliwia Duszyńska-Stolarska
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

Genetyczne doskonalenie zwierząt gospodarskich jest związane z reguły z maksymalizacją efektów ekonomicznych. U drobiu uwzględnia się przede wszystkim cechy produkcyjne, które stanowią podstawę selekcji stada. Praca hodowlana powinna być prowadzona w stabilnych warunkach środowiska. Niezwykle istotne w pracy hodowlanej jest stado o znacznej liczebności. Praca hodowlana stanowi nowoczesne narzędzie w ręku hodowcy. Poprawa wartości cech użytkowych technikami genetyki jest świadomym zabiegiem mającym na celu zmianę frekwencji genów zmierzającą w pożądanym kierunku.

Zaloguj się, aby zobaczyć.