Copyright 2020

Agnieszka Wiecka


Znany już od wielu lat w Polsce system pozwoleń zintegrowanych, który Unia Europejska wprowadziła Dyrektywą IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) został zmieniony Dyrektywą IED o emisjach przemysłowych. Celem modyfikacji jest jeszcze lepsza ochrona środowiska, co niestety może mieć negatywne skutki ekonomiczne i gospodarcze dla przedsiębiorców.


Dzięki systemowi pozwoleń zintegrowanych duże ośrodki przemysłowe mogą uzyskać jedno pozwolenie na emisję gazów, pyłów, hałasu, wytwarzanie odpadów i ścieków oraz pobór wody; zamiast kilku pozwoleń sektorowych. Ogólne zasady dotyczące pozwoleń zintegrowanych zapisane zostały w rozdziale 4 dziale 4 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 08.25. 150).

Zaloguj się, aby zobaczyć.
f t g