Drukuj

Anna Wilkanowska

Produkcja zwierzęca odgrywa istotną rolę w sektorze rolnym Unii Europejskiej. Aby sektor ten mógł odnosić sukcesy, konsumenci muszą mieć pewność, iż dostępne produkty zwierzęce są bezpieczne, a stosowana pasza i woda nie odbijają się ujemnie na zdrowiu użytkowanych zwierząt. Higiena pasz oznacza środki i warunki potrzebne do kontroli zagrożeń oraz zapewnienia przydatności paszy do żywienia zwierząt, z uwzględnieniem jej przeznaczenia. Również woda przeznaczona dla zwierząt musi charakteryzować się odpowiednią czystością, zwłaszcza w okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na nią znacząco wzrasta. Jakość pasz zwierzęcych i wody muszą być takie, by wystarczająco było zagwarantowane bezpieczeństwo zwierząt (zdrowie zwierząt) oraz potencjalnych konsumentów produktów zwierzęcych (zdrowie publiczne).

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.