Copyright 2019

Agnieszka Wilczek-Jagiełło, Lublin

Zbyt niskie i nieadekwatne do stopnia zużycia paszy przyrosty masy ciała są wciąż jednym z najbardziej aktualnych problemów na fermach brojlerów indyczych. Przyczyn takiego stanu rzeczy może być wiele. Źle zbilansowana pasza, obecność czynników antyżywieniowych, niedobory mineralno-witaminowe to jedne z wielu powszechnie spotykanych problemów na fermach. Do najczęstszych należą jednak obecnie zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego – głównie zakażenia przewodu pokarmowego. Czynnikami etiologicznymi takich zakażeń mogą być zarówno bakterie (np. Escherichia coli, Clostridium perfringens); wirusy (np. coronavirus, circovirus, astrovirus), grzyby, pierwotniaki, a także pasożyty. Często występują również infekcje mieszane np. wirusowo-bakteryjne.

 

Zaloguj się, aby zobaczyć.