Copyright 2020

Anna Wilkanowska; Università degli Studi del Molise

 


Od pewnego czasu światowa produkcja mięsa drobiowego charakteryzuje się znacznie większą dynamiką rozwoju niż produkcja mięsa czerwonego. Pomiędzy 1990 a 2009 rokiem globalna produkcja mięsa drobiowego wzrosła z 41 do 91,3 mln ton (123%), w tym czasie produkcja żadnego innego rodzaju mięsa nie osiągnęła tak niezwykłego tempa wzrostu.

W dniu 11.01.2013 roku na fermie indyków Pana Faustyna Gawła w miejscowości Prażuchy Stare odbyły się Drzwi Otwarte, które wraz z właścicielem fermy zorganizowała firma Big Dutchman Polska. Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia nowoczesnego wyposażenia do tuczu indyków, zapoznania się z nowościami firmy Big Dutchman – karmidłem Gladiator i systemem zarządzania fermą BigFarmNet – oraz skosztowania lokalnych specjałów.

Łukasz Pączkowski; BioPoint

 

 

Trudna sytuacja na rynku często powoduje, że hodowcy, z pominięciem lekarzy weterynarii, szukają tanich zamienników dla najwyższej jakości produktów. Firma BioPoint ma jednak narzędzie do tego, by z takich rozwiązań nie trzeba było korzystać. To Program Lojalnościowy BioPoint.

Alina Rachwał; Poznań


Przed wieloma laty indyk był nabywany przeważnie w okresie świątecznym jako danie tradycyjne. W miarę wzrostu zapotrzebowania rynku na mięso chów tego gatunku drobiu stał się jednym z popieranych kierunków produkcji, a jego rozwój pozwolił na uzyskanie znacznej ilości żywca, którego dostawy są równomiernie rozłożone w ciągu roku. Było to możliwe dzięki postępowi w hodowli indyków, dużemu zwiększeniu ich wartości użytkowej i rozwinięciu produkcji na skalę przemysłową. Zastąpienie indyków o ciemnym upierzeniu odmianami o białej barwie piór pozwoliło na dokonywanie uboju tych ptaków w różnych terminach, niezależnie od wieku. Wzrosła istotnie dochodowość produkcji, skutecznie konkurującej z innymi gatunkami zwierząt gospodarskich, między innymi także z kurczętami brojlerami.

oprac. Katarzyna Markowska

 


Grelavi S.A. od ponad 15 lat jest liderem na polskim rynku piskląt indyczych. Udział Grelavi w krajowej sprzedaży piskląt w 2012r. wyniósł 23%. Marka firmy jest powszechnie znana, ale może nie wszyscy wiedzą, co stanowi o jej sile i przewadze konkurencyjnej. Artykuł ten ma za zadanie przybliżenie sylwetek zarówno pracowników firmy jak i zaprezentowanie jej jako globalnego partnera w światowej genetyce zwierząt.

Katarzyna Markowska

Grelavi S.A. od ponad 15 lat jest liderem na polskim rynku piskląt indyczych. Udział Grelavi w krajowej sprzedaży piskląt w 2012r. wyniósł 23%. Marka firmy jest powszechnie znana, ale może nie wszyscy wiedzą, co stanowi o jej sile i przewadze konkurencyjnej. Artykuł ten ma za zadanie przybliżenie sylwetek zarówno pracowników firmy jak i zaprezentowanie jej jako globalnego partnera w światowej genetyce zwierząt.

 

Alina Rachwał, Poznań

Przed wieloma laty indyk był nabywany przeważnie w okresie świątecznym jako danie tradycyjne. W miarę wzrostu zapotrzebowania rynku na mięso chów tego gatunku drobiu stał się jednym z popieranych kierunków produkcji, a jego rozwój pozwolił na uzyskanie znacznej ilości żywca, którego dostawy są równomiernie rozłożone w ciągu roku. Było to możliwe dzięki postępowi w hodowli indyków, dużemu zwiększeniu ich wartości użytkowej i rozwinięciu produkcji na skalę przemysłową. Zastąpienie indyków o ciemnym upierzeniu odmianami o białej barwie piór pozwoliło na dokonywanie uboju tych ptaków w różnych terminach, niezależnie od wieku. Wzrosła istotnie dochodowość produkcji, skutecznie konkurującej z innymi gatunkami zwierząt gospodarskich, między innymi także z kurczętami brojlerami.

 

Anna Wilkanowska, Università degli Studi del Molise

Od pewnego czasu światowa produkcja mięsa drobiowego charakteryzuje się znacznie większą dynamiką rozwoju niż produkcja mięsa czerwonego. Pomiędzy 1990 a 2009 rokiem globalna produkcja mięsa drobiowego wzrosła z 41 do 91,3 mln ton (123%), w tym czasie produkcja żadnego innego rodzaju mięsa nie osiągnęła tak niezwykłego tempa wzrostu.

 

W dniu 11.01.2013 roku na fermie indyków Pana Faustyna Gawła w miejscowości Prażuchy Stare odbyły się Drzwi Otwarte, które wraz z właścicielem fermy zorganizowała firma Big Dutchman Polska. Zaproszeni goście mieli możliwość obejrzenia nowoczesnego wyposażenia do tuczu indyków, zapoznania się z nowościami firmy Big Dutchman – karmidłem Gladiator i systemem zarządzania fermą BigFarmNet – oraz skosztowania lokalnych specjałów.

 

f t g