• 1

  • 2

  • 3

  • 4

Copyright 2020

Katarzyna Łagowska, Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce

 

Drób należy do grupy zwierząt gospodarskich charakteryzujących się krótkim przewodem pokarmowym oraz szybką przemianą materii. Jego stale rosnący potencjał genetyczny pozwala na osiągnięcie coraz lepszych wyników produkcyjnych. Obecnie wykorzystywane w hodowli linie brojlerów, ze względu na szybkie tempo wzrostu, wymagają wysokiej koncentracji energii w mieszance.

Bartosz Korytkowski, Bydgoszcz

 

Jednymi z najczęściej występujących problemów w nowoczesnej hodowli drobiu są nieżyty przewodu pokarmowego. Takie problemy wynikają często z zaburzeń mikroflory jelitowej, niewłaściwej diety ptaków oraz czynników stresotwórczych.

Ireneusz Stachowiak

Nieprzerwana ciągłość w produkcji drobiarskiej możliwa jest dzięki utrzymywaniu całkowitej kontroli warunków na fermie. Jednym z ważniejszych aspektów jest zachowanie czystości i sterylności powierzchni użytkowej kurnika, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie kolejno występujących po sobie stad w niezachwianej kondycji zdrowotnej.

 

Oliwia Duszyńska-Stolarska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Drobiarstwo należy do jednych z najszybciej rozwijających się gałęzi produkcji zwierzęcej ostatnich lat. Postęp uzyskany w tej dziedzinie zawdzięcza się wykorzystaniu osiągnieć genetyki, hodowli oraz żywienia. Specjalizacja oraz intensyfikacja pozwoliła na wzrost poziomu produkcji czego konsekwencją jest maksymalny efekt ekonomiczny. Jednakże wzmożona produkcja nie zawsze idzie w parze z jakością produktu oraz dobrostanem zwierząt. Ponadto wytwarzany produkt powinien spełniać oczekiwania odbiorców co dodatkowo komplikuje proces hodowlany. Jakość mięsa indyczego jest zależna również od zmiennych warunków środowiskowych chowu.

David E. Laurin, RAC Nutrition Inc., Hybrid Turkeys

Krzysztof Kozłowski, Katedra Drobiarstwa UWM Olsztyn

Jan Jankowski, Katedra Drobiarstwa UWM Olsztyn

 

Odpowiednia zawartość wapnia i fosforu przyswajalnego w paszy jest niezbędna do prawidłowego rozwoju organizmu i mineralizacji kości indyków. Silne, dobrze rozwinięte, zdrowe nogi mają kluczowe znaczenie w odchowie indyków, szczególnie ciężkich.

Ireneusz Stachowiak

 

Nieprzerwana ciągłość w produkcji drobiarskiej możliwa jest dzięki utrzymywaniu całkowitej kontroli warunków na fermie. Jednym z ważniejszych aspektów jest zachowanie czystości i sterylności powierzchni użytkowej kurnika, dzięki czemu możliwe jest prowadzenie kolejno występujących po sobie stad w niezachwianej kondycji zdrowotnej.

Katarzyna Jankowska

PAN Olsztyn

 

Aby utrzymać wysoki poziom higieny produkcji drobiarskiej, należy zapewnić ptakom optymalne warunki środowiskowe tj. wilgotność, temperaturę, oświetlenie, prędkość ruchu powietrza. Również obniżyć poziom domieszek szkodliwych gazów (do minimum), stopień zapylenia pomieszczenia z ptakami, poziom hałasu oraz poprawić warunki mikroklimatyczne w kurniku (sprawnie działające urządzenia grzewczo – wentylacyjne, odpowiednia jakość ściółki, właściwa obsada ptaków, stosowny program świetlny oraz wysoka jakość stosowanej paszy i wody).

 

W poprzednim wydaniu Hodowcy Drobiu przy okazji relacji z XXVII Międzynarodowego Sympozjum Drobiarskiego „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce” pisaliśmy o nowych honorowych członkach Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej, w tym Pani prof. Teresie Grażynie Majewskiej. Podczas tegorocznego sympozjum, które odbyło się w dniach 14-16 września w Bydgoszczy, Pani Profesor obchodziła 70. rocznicę swoich urodzin. Z tej okazji chcielibyśmy przybliżyć nieco Jej sylwetkę.

Agnieszka Wilczek - Jagiełło

 

Wybór odpowiedniego materiału ściołowego oraz utrzymanie go w należytej higienie  to podstawowy wyznacznik zarówno komfortu ptaków, jak również zachowania zdrowia ich dróg oddechowych, układu pokarmowego i skóry stóp.

f t g