Copyright 2019

Marcin Różewicz; Instytut Bioinżynierii i Hodowli Zwierząt, UPH Siedlce


Znacząca część produkcji mięsa indyczego oparta jest głównie o ciężkie linie mieszańców utrzymywanych w fermach żywionych pełnoporcjowymi paszami. Obecnie zaś obserwuje się stale rosnące zainteresowanie konsumentów produktami pozyskiwanymi od drobiu z tradycyjnego, wolnowybiegowego chowu.

Maciej Rewucki; Coraz Tańsza Ferma


Jajka i drób goszczą na polskich stołach nie tylko od święta. Polacy mają coraz większą świadomość tego, co kupują i jedzą, szukając zawsze najwyższej jakości produktów. Z kolei metody hodowli drobiu, produkcji jaj i mięsa to obecnie dynamicznie rozwijający się rynek. Innowacje w zakresie tworzonej infrastruktury i urządzeń, pasz oraz sposobów karmienia czy możliwości utrzymywania czystości na fermach, to nieustannie modernizowany obszar, w którym czasami ciężko nadążyć za zmianami.

Dawid Kołacz, Piotr Łambucki, Łukasz Dobrzański


Sytuacje ekonomiczna na rynku drobiu w Polsce, niejednokrotnie zmusza Hodowców do zastanowienia się jaką drogą powinni iść. Rozwiązań jest zawsze kilka. Do częstych rozwiązań należy przebranżowienie hodowli, ograniczenie lub wstrzymanie produkcji, a w sytuacjach ekstremalnych nawet depopulacja stada. Myślę jednak, że zawsze warto zacząć od pochylenia się nad tematem optymalizacji kosztów i ponownego ich przekalkulowania w odniesieniu do konkretnego stada.

Maciej Kucharski; Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w Warszawie


Grypa jest jedną z tych chorób ptaków, która szybko się może rozprzestrzeniać, powoduje olbrzymie straty w produkcji drobiu. Na początku ubiegłego wieku, „śmiertelne żniwo” wśród ludzi zebrała grypa nazywana Hiszpanką. Ze względu na szybką drogę rozprzestrzeniania się jak i podatność wielu gatunków zwierząt, w tym i człowieka, jest jedną z niebezpiecznych chorób na ziemi. Dotyczy to szczepów o wysokiej zjadliwości HPAI (Higly Pathogenic Avian Influenza) i szczepów o niskiej zjadliwości LPAI (Low Pathogenic Avian Influenza).

Katarzyna Jankowska; PAN Olsztyn


Dobre warunki chowu drobiu podwyższają stopień odporności z jednoczesnym obniżeniem stopnia zachorowań, a tym samym procentu upadków. Najlepszym przykładem są fermy z drobiem rzeźnym.

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Ściółka stanowi ważny element środowiska w pomieszczeniach przeznaczonych dla drobiu. Jakość ściółki ma ogromne znaczenie bowiem kształtuje warunki zoohigieniczne kurników oraz pośrednio wpływa na zdrowie, a tym samym produkcyjność zwierząt. Utrzymanie prawidłowych parametrów ściółki jest warunkiem prawidłowego mikroklimatu pomieszczeń.

Barbara Wójtowicz; Specjalista ds. drobiu De Heus


Indyki należą do grupy ptaków szczególnie podatnych i wrażliwych na niekorzystne warunki środowiskowe, dlatego tym bardziej należy zadbać o odpowiednie przygotowanie obiektu inwentarskiego do wstawienia piskląt. Sposób w jaki przygotowywane są obiekty zanim pisklęta pojawią się na fermie, w dużym stopniu rzutuje bowiem na sukces w późniejszej hodowli. Wszystkie działania w zakresie sprzątania, mycia i dezynfekcji fermy muszą być realizowane konsekwentnie, aby pozornie nieistotne czynniki nie doprowadziły do powstania reakcji łańcuchowych, które obniżą poziom higieny całej fermy.

Anna Wilkanowska; Uniwersytet w Molise, Włochy


Na fermach drobiu, zwłaszcza tych uzyskujących wysoki poziom produkcji, nierzadko obserwuje się występowanie wielu problemów zdrowotnych. W monitorowaniu zagrożeń dobrostanu i zdrowia zwierząt oraz zachorowań duże znaczenie mają zarówno badania kliniczne, jak analizy laboratoryjne.

Agnieszka Wilczek-Jagiełło; Lublin


Jedno- lub obustronna kulawizna. Obrzęk i bolesność stawów, szczególnie widoczne w okolicy stawu skokowego i na poduszce stopy. Utrudnione poruszanie się i często związane z tym także trudności w zakresie pobierania paszy i wody. Te objawy bezsprzecznie wskazują na zapalenie stawów. Przyczyną choroby mogą być bakterie tj.: Staphylococcus spp., E. coli, Mycoplasma synoviae, wszelkiego typu urazy, niewłaściwe podłoże w środowisku hodowlanym ptaków, a także infekcje wirusowe. Szczególnie infekcje wirusowe wydają się być ostatnimi czasy źródłem niepokoju wśród hodowców.

Agnieszka Wilczek-Jagiełło; Lublin


Pleśniakowiec lśniący od ponad 30 lat jest obecny w polskich fermach drobiu. Nie jest to niestety obecność w żadnej mierze chlubna, a występowanie tych owadów w obiektach, gdzie utrzymywany jest drób może przynieść wiele zupełnie nieoczekiwanych problemów, głównie zdrowotnych.