Copyright 2019

Agro Trade Sp. z o.o. z siedzibą w Gowarzewie k. Poznania to obecnie jeden z ważniejszych podmiotów w branży higieny i bioasekuracji na rynku rolnym w Polsce. Firma działa od 25 lat, przyczyniając się do podniesienia efektywności produkcji rolnej, przede wszystkim w zakresie:

Monika Michalczuk, Katarzyna Markowska


W dniach 18-20 września br. w Tarnowie Podgórnym odbyło się XXIX Międzynarodowe Sympozjum Drobiarskie „Nauka Praktyce – Praktyka Nauce”. Organizatorem sympozjum był Zarząd Polskiego Oddziału Światowego Stowarzyszenia Wiedzy Drobiarskiej (PB WPSA).

Oliwia Duszyńska-Stolarska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Problemy zdrowotne stada stanowią nieodzowny element hodowli zwierząt. Niestety pomimo nieustannych postępów w dziedzinie weterynarii oraz technologii, poprawa zdrowotności zwierząt pozostawia wiele do życzenia. Stan choroby jest nie tylko niekorzystny ze względu na przestrzeganie zasad dobrostanu jakim powinny podlegać zwierzęta, ale również generuje koszty dla samego hodowcy. Genetyczne doskonalenie zwierząt dotychczas skupiało się na poprawie cech produkcyjnych oraz reprodukcyjnych. Jednakże w dobie postępu opracowuje się nowe metody doskonalenia zdrowia oraz ich ochrony.

Katarzyna Pietrzkiewicz, Katedra Rozrodu i Higieny Zwierząt, UPH Siedlce


W Polsce, tak jak w innych krajach Unii Europejskiej, u konsumentów obserwuje się widoczne zmiany w sposobie odżywania się oraz w zakresie wymagań jakościowych i bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. W warunkach intensywnej podaży mięsa drobiowego oraz jaj pochodzących z wielkotowarowej produkcji drobiarskiej, coraz częściej poszukują oni produktów pochodzących od „szczęśliwych zwierząt”, utrzymywanych w alternatywnych systemach chowu z poszanowaniem dla środowiska naturalnego.

Maciej Kucharski; SGGW Warszawa


Hodowla zwierząt polega na wielokrotnym krzyżowaniu wybranych osobników (w różnych układach) o korzystnych cechach i utrwaleniu tych cech u ich potomstwa. Reprodukcja u drobiu, odbywa się w wyspecjalizowanych zakładach produkcyjnych. Zaś pojedyńczy producent nabywa pisklęta właśnie od tych firm (ze stad rodzicielskich) z gwarantowaną zdrowotnością, jak i produkcyjnością. Rzadko który producent prowadzi w swojej fermie lęgi. Jest to przedsięwzięcie kosztowne, i bez specjalistycznej wiedzy trudne do wykonania.

Agnieszka Wilczek-Jagiełło


Wszelkie leki, a zwłaszcza antybiotyki mogą być podawane zwierzętom jedynie w przypadku potwierdzenia choroby zwierząt oraz wtedy, gdy zostaną one przepisane przez lekarza weterynarii. Wszelkie restrykcje związane z lekami podawanymi zwierzętom mają swoje uzasadnienie. Przede wszystkim stanowią doskonały mechanizm kontrolny w zakresie zapobiegania przedostawaniu się wszelkich zanieczyszczeń chemicznych do łańcucha pokarmowego, na końcu którego pozostaje przecież człowiek. Ponadto, ścisłe przestrzeganie prawa farmaceutycznego w lecznictwie weterynaryjnym, zwłaszcza w odniesieniu do antybiotyków pozwala na przeciwdziałanie rozwijaniu się lekooporności wśród szczepów bakteryjnych.

Bartosz Korytkowski


Wysoka jakość i dobre wyrównanie stada piskląt jednodniowych to czynniki, które już na samym starcie mogą zapewnić dobry wynik produkcyjny. Do zadań najpierw hodowcy stada rodzicielskiego indyków, a następnie do zadań zakładów wylęgowych należy wyprodukowanie piskląt jak najlepszej jakości.

Anita Zaworska, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Stały i systematyczny wzrost liczebności ludzi wymaga zabezpieczenia i dostarczenia im pożywienia. W związku z tym przewiduje się, że produkcja mięsa z roku na rok będzie rosnąć. Wobec tego należy stale poszukiwać i wykorzystywać alternatywne do roślinnych źródła białka, a wartość odżywcza jaką charakteryzują się owady daje szerokie perspektywy.

Anna Wilkanowska, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy


Jak powszechnie wiadomo żywienie ma niebagatelny wpływ na wyniki prowadzonej produkcji zwierzęcej. Jednak, koncentrowanie się jedynie na zaspokojeniu potrzeb energetycznych i białkowych drobiu jest błędne.