Copyright 2018

W numerze:

 1. Całe ziarno pszenicy w żywieniu indyków rzeźnych Teresa Majewska
 2. Zależność pomiędzy żywieniem indyków a wodochłonnością mięsa Anna Wilkanowska
 3. Sole kwasu masłowego korzystnie wpływają na integralność jelit Katarzyna Jankowska
 4. Przyczyny zatruć u drobiu Oliwia Duszyńska-Stolarska
 5. Czynniki wpływające na udział mięśni piersiowych w tuszce indyka Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
 6. Grypa ptaków Ryszard Gilewski, Stanisław Wężyk
 7. Rośnie produkcja indyków Marian Biegański
 8. Jeden z najważniejszych czynników decydujących o sukcesie w hodowli indyka Akademia Indyka
 9. Aspergiloza pochodząca z wylęgarni – jak ją rozpoznać? Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 10. Na co warto zwrócić uwagę przy wyborze dostawcy gazu płynnego? Novatek
 11. Wilgotność oraz poziom CO2 w indyczniku jako wskaźniki oceny wentylacji Bartosz Korytkowski
 12. Możliwość kontroli populacji much na fermie Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka
 13. Postępowanie w przypadku sporu między dostawcą paszy lub piskląt a producentem drobiu redakcja
 14. Jakie dokumenty powinien posiadać właściciel fermy drobiu w swoim gospodarstwie? Agnieszka Wilczek-Jagiełło
 15. Biegły sądowy czy niezależny lekarz weterynarii? Wojciech Grudzień
 16. Seminarium hodowli indyka – najważniejsze zagadnienia dotyczące utrzymania stad rodzicielskich oraz higieny Wojciech Grudzień
 17. Quo vadis polskie drobiarstwo? Cargill
 18. Energooszczędna wentylacja dla drobiu Inwest Agro
 19. Indyk z grilla

Anna Wilkanowska

Uniwersytet w Molise (Włochy)

 

 

Popularność mięsa drobiowego jest kształtowana przez preferencje współczesnego konsumenta, który oczekuje produktów bardzo dobrych jakościowo. Jednym z najważniejszych parametrów determinujących konsumencką ocenę jakości mięsa jest jego kruchość. Zależy ona od rodzaju włókien mięśniowych oraz ilości i typu tkanki łącznej, a także w dużym stopniu od intensywności przemian proteolitycznych post mortem. Na kruchość wpływa również wartość końcowego pH oraz ściśle z tym związana wodochłonność mięsa (ang. Water Holding Capacity, WHC). Przez pojęcie wodochłonności rozumie się zdolność utrzymania wody własnej (a dokładniej soku) przez mięso, a także zdolność do wchłaniania wody, dodanej podczas procesu technologicznego.

Bartosz Korytkowski

Bydgoszcz

 

W pomieszczeniach dla drobiu (w tym także w indycznikach) należy w sposób szczególny monitorować jakość powietrza. Spowodowane jest to dużym zagęszczeniem drobiu na jednostce powierzchni oraz ściółkowym systemem utrzymania. Drób ze względu na intensywną przemianę materii, wyższą temperaturę ciała, dużą produkcję metabolitów i szybkie tempo wzrostu wykazuje wysokie zapotrzebowanie na tlen.

Katarzyna Jankowska

PAN Olsztyn

 

Podstawę dla współczesnych zasad żywienia zwierząt hodowlanych oraz nowoczesnych technologii w produkcji pasz stanowią badania naukowe, dzięki którym hodowca zwierząt gospodarskich (drób, trzoda chlewna oraz bydło) ma do wyboru liczne środki pomocnicze w postaci dodatków do pasz tj. zakiszaczy, zakwaszaczy, premiksów oraz preparatów mlekozastępczych. Stosowanie ich jako dodatków do pasz dla zwierząt poprawia wykorzystanie białka, a także zwiększa przyswajalność pierwiastków śladowych. Głównie jednak ukierunkowane jest na utrzymanie właściwej równowagi mikrobiologicznej w przewodzie pokarmowym zwierząt.

Stanisław Wężyk, Ryszard Gilewski

AVICONS

 

Zapoznając się z analizami Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE) dotyczących ognisk występowania na świecie grypy ptaków (AI – avian influenza), można popaść w depresję, co znajduje zresztą potwierdzenie w ogólnej opinii.

Oliwia Duszyńska-Stolarska

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy

 

Wedle zasady Paracelsusa „Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko dawka czyni truciznę” każda substancja dodawana do paszy w nieodpowiedniej proporcji może stanowić zagrożenie dla zwierząt. Toksykologia weterynaryjna należy do jednych z najbardziej skomplikowanych działów diagnostyki gdyż reakcje organizmu na daną substancje w obrębie jednego gatunku mogą być zgoła odmienne. Ponadto odziaływanie na daną substancję może być różne w zależności od typów produkcyjnych danego gatunku. Główną przyczyną zatruć jest pasza, dlatego też monitowanie jej jakości pozwala na kontrolowanie problemu zatruć u drobiu.

Marian Biegański

Indyk Lubuski

 

Produkcja indyków w Polsce znajduje się obecnie w fazie dynamicznego wzrostu. Wstawienia piskląt indyczych w 2014 r. były wyższe o 12,8% niż rok wcześniej. Za 4 miesiące 2015 r. znów są wyższe o 18,4% niż w roku poprzednim. Jest to najwyższe tempo wzrostu produkcji indyków w Europie.

 

Pierwszą i podstawową sprawą w przypadku sporu między dostawcą paszy lub piskląt a producentem drobiu jest dokładne zapoznanie się z treścią umowy, odnośnie spraw spornych oraz warunków jakie obie umawiające się strony powinny spełnić podczas reklamacji.

 

Coraz więcej polskich przedsiębiorców rolnych, pozbawionych dostępu do gazu ziemnego, opiera swój biznes na gazie płynnym głównie z powodów ekonomicznych oraz ekologicznych aspektów i wynikających z nich możliwości uzyskania dopłat unijnych. Każda decyzja zakupowa, a zwłaszcza ta, dotycząca tak ważnego elementu jakim jest źródło ogrzewania, wymaga głębokiej analizy ofert, i to nie tylko w zakresie ceny. Prowadząc gospodarstwo rolne nie można bowiem pozwolić sobie na straty finansowe wynikające ze złej jakości paliwa lub nagłego jego braku. Dlatego też kwestia wyboru i odpowiedniego sprawdzenia dostawcy źródła energii powinna być istotnym elementem rozważań, zarówno w zakresie optymalizacji kosztów, jak i bezpieczeństwa funkcjonowania.

Tadeusz Barowicz, Marek Pieszka

Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

 

Początek ciepłych pór roku to czas nieustannej walki z muchami. Mimo że hodowca często stoi na pozycji straconej, to jednak musi podjąć z nimi walkę. Te małe stworzenia roznoszą wiele groźnych dla zdrowia ludzi i zwierząt schorzeń, m.in. dezynterię, salmonellozę, kolibakteriozę, brucelozę lub gruźlicę. Powodują też znaczny dyskomfort fizyczny i psychiczny nie tylko dla zwierząt, ale także dla obsługi.