Copyright 2017

Celem pracy hodowlanej jest genetyczne doskonalenie zwierząt w wyznaczonym kierunku. Trudno jest doskonalić zwierzęta już urodzone, aczkolwiek można doskonalić populację w ten sposób aby następne pokolenia przewyższały pokolenie rodzicielskie pod względem interesujących cech. Dokonuje się tego przez zastosowanie m.in. selekcji, która w połączeniu z wynikami badań z zakresu genetyki molekularnej, może pozwolić na szybsze osiąganie postępu hodowlanego. W rolnictwie, szeroko rozumiany postęp jest niezwykle ważnym kierunkiem zmierzającym do poprawy efektywności gospodarowania. Postęp w rolnictwie pozwala na osiągnięcie wyższego poziomu produkcyjnego, powodującego uzyskanie określonych efektów ilościowych i jakościowych, jak również uczynienia pracy ludzkiej wydajniejszą i lżejszą (np. postęp techniczny, postęp technologiczny, postęp organizacyjny, itp.).

 

Anna Wilkanowska1,
Artur Mazurowski2
1 Uniwersytet w Molise (Włochy)
2 Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy