Preparaty mlekozastępcze Czyli nowe preparaty mlekozastępcze serii POLMASS MILK na pierwsze 2 tygodnie odchowu cielęcia.

Cena mleka osiąga rekordowe poziomy w skupie. Długo na takie ceny czekaliśmy. Jest to najlepszy moment, aby ponownie policzyć, czyli  zastanowić się nad ekonomią odchowu cielęcia.

Polmass