Innowacje w oborze - Produkty nagrodzone na targach w Hanoverze EuroTier 2014

Pulsator aparatu udojowego RotoPuls

Nowy, opatentowany pulsator aparatu udojowego RotoPuls łączy dojenie dostosowane do zwierzęcia z ergonomicznymi warunkami pracy, gwarantując przy tym wysoką jakość mleka. Przebieg krzywej impulsu można programować, a emisje hałasu są znacznie zredukowane. Wytrzymałe elementy konstrukcji pozwalają na niezakłóconą pracę. RotoPuls składa się z trzech głównych elementów: dwóch serwomotorów, bloku zaworów i zbiornika buforowego. Każdy z serwomotorów pracuje osobno i kontroluje talerz obrotowy w bloku silnika. Obwód tarczy obrotowej umożliwia kontrolowany ruch powietrza w fazie wytwarzania podciśnienia i wentylacji. Dzięki temu nie występują duże przyspieszenia na początku fazy A i C, co stanowi dodatkowe odciążenie wymion. Długość każdej fazy krzywej impulsu można dokładnie zaprogramować poprzez prędkość obrotu talerza obrotowego. Zbiornik buforowy jest umieszczony między blokiem zaworów a przewodem impulsowym. Jego zadaniem jest absorbowanie krótkotrwałej fali powietrza z pulsatora, a następnie powolne jej oddawanie do przewodu powietrza. Dzięki temu można zmniejszyć różnice podciśnienia w przewodzie powietrza.
BITEC Engineering,
Romanshorn, Szwajcaria

Zaloguj się, aby zobaczyć.