Jubileusz 90-lecia urodzin i 60-lecia działalności naukowo-dydaktycznej nestora nauk zootechnicznych prof. zw. dr hab. Witolda Podkówki, dr h.c.

Dariusz S. Minakowski

 

Prof. dr hab. Witold Podkówka, dr h. c. zasłużony nauczyciel akademicki i uznany międzynarodowy autorytet naukowy w zakresie żywienia zwierząt i paszoznawstwa, wniósł wybitne zasługi na rzecz rozwoju polskiej zootechniki. Główne osiągnięcia naukowo-badawcze prof. Witolda Podkówki dotyczą nowoczesnych metod konserwowania surowców roślinnych oraz kompleksowej oceny jakości i wartości odżywczej pasz fermentowanych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.