Białko w diecie dla najmłodszych prosiąt

Anna Wilkanowska; Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt

 

Zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami, prosiętom należy podać pierwszą paszę stałą już pod koniec pierwszego tygodnia życia. W ten sposób możliwa jest stymulacja przewodu pokarmowego osesków i zwiększenie ich masy odsadzeniowej. Tak wczesne wprowadzenie mieszanki treściwej zmniejsza też ryzyko wystąpienia biegunek po odsadzeniu prosiąt od lochy. Warto jednak podkreślić, że pasza musi zostać przygotowana ze składników odpowiednio wykorzystywanych przez prosięta, wolnych od substancji antyżywieniowych.

Zaloguj się, aby zobaczyć.