okl HD 2024 02

HODOWCA DROBIU

Numer: 3/2024

ISSN 1425-963X

Artykuły:

 • Nadzór nad produkcją pasz opartych o białka zwierzęce
  Anna Weiner, Krzysztof Kwiatek
 • Wykorzystanie produktów z konopi w żywieniu indyków rzeźnych
  Paweł Konieczka
 • Rodzime źródła białka sojowego – czy możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem?
  Anna Suda, Dorota Świderska, Mariusz Korczyński, Mariusz Grzędzicki, Maciej Zglenicki
 • Lekooporność szczepów Escherichia coli, czyli zagrożenie dla sektora hodowli zwierząt
  Katarzyna Gorzkiewicz
 • Rybi posmak jaja – cecha która nie jest pożądana przez konsumentów
  Teresa Skiba
 • Jaja o zielonych skorupach – chwilowa moda czy szansa dla producentów?
  Małgorzata Gugołek
 • Ekologiczny chów drobiu – czy naprawdę jest systemem bez wad?
  Dawid Ziobro, Justyna Batkowska
 • Jakość mięsa kurcząt brojlerów wolno rosnących
  Magdalena Solka
 • Badania nad wpływem wody natlenionej na wyniki odchowu kurcząt brojlerów
  Aleksandra Drażbo, Krzysztof Kozłowski
 • Trudności w wykrywaniu C. perfringens w mięsie drobiowym
 • Ochrona zasobów genetycznych kaczek w Polsce
  Bartosz Korytkowski

Aktualności branżowe:*

 • Rynki globalne, 10 tydzień 2024
 • Wielkość krajowych wylęgów piskląt
 • Ceny skupu drobiu rzeźnego
 • Ceny skupu i sprzedaży jaj
 • Miesięczne ceny rynkowe tuszek z kurcząt w krajach UE
 • Miesięczne ceny rynkowe jaj w krajach UE
 • Ceny skupu zbóż i sprzedaży materiałów paszowych
 • Handel zbożami ogółem w 2023 r.
 • Handel poszczególnymi zbożami w latach 2021-2023
 • Wielkość eksportu zbóż z Polski w latach 2021-2023
 • Rynek nasion rzepaku
 • Rynek oleju rzepakowego

Ponadto w numerze:*

 • Konferencja: Hodowla owadów na cele paszowe i żywieniowe
 • Mapa: Drób wodny gęsi i kaczki
 • Mapa: Ptasia Grypa
  Występowanie ognisk w Polsce
 • Mapa: Pisklęta, produkcja, odchów, dystrybucja
 • Mapa: Producenci pasz dla drobiu
 • Mapa: Wyposażanie ferm drobiarskich

* Wiadomości dostępne w wydaniu papierowym lub w wydaniu online.

Kup ten numer
14 zł
Kup prenumeratę
160 zł


Do prenumeraty otrzymasz segregator i Katalog Firm Drobiarskich

GRATIS!